– Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke bare skjøt ham i benet.

I et lite murhus i en landsby på Gaza, sitter familien al-Mosabeh. Stuen er kledd i tapet med røde roser.