Flyskrekk er rart. Det følast som om du balanserer i eit lite flysete 10.000 meter over bakken og kan falle ned når som helst. Kvar minste rørsle flyet gjer kan vippe deg ut av stolen og rett i fritt fall.

Ein gong blei eg så stressa at eg snudde i gata på Gardermoen og sat åtte timar på ein klam buss i staden for å fly i tre kjappe kvarter.