- Det handlet om å løfte Åsane én gang for alle. Vi skulle gjøre sentrum i bydelen til noe det aldri hadde vært. Men da Horisont kom rett i nærheten, skrinla vi planene. Det ble for risikabelt.

Administrerende direktør Jørund Vandvik i forsikringsselskapet Nordea Liv kikker mismodig på tegningene som viser et urbant Åsane sentrum, med livlige gater, kulturhus, torg, butikker og ikke minst underjordisk parkering. Han styrer selskapet som eier halvparten av Åsane Storsenter. Den andre halvdelen kontrolleres av Steen & Strøm.