Sandane i Nordfjord, juli 2018:

Ho sit på ein benk i turområdet ved Veslevatnet. Sakspapira ligg spreidde utover bordet, saman med eit bilete av det kjæraste den 64 år gamle kvinna hadde, blandingshunden Quercus.