Ei verdsstjerne er på gamle trakter.

Ordet har gått og nådd bygdas minste. Etter at skuledagen er over, tek Anders Mol imot klemmar og gratulasjonar frå store og små i Fusa.