– Nå er det 40 år siden mor og far kjøpte Hotel Park. De siste årene har Benedicte og jeg styrt og bestemt sammen, og for oss har det gått fint å være søstre og forretningspartnere. Å drive et lite hotell krever mye arbeid. Hotellet og ansvaret følger oss døgnet rundt. Heldigvis er vi alltid enig om hva som er viktigst i livet. Det er uten tvil familien. Hva som skjer i neste generasjon, vet vi ikke, men vi to kommer til å stå på så lenge vi holder koken.