Då Wiebke Lüders var 19 år, forelska ho seg i ei eventyrbok av Oscar Wilde. Ho tenkte at ho ein dag ville lage dokketeater basert på eitt av eventyra, Nattergalen og rosen.

20 år seinare er draumen i ferd med å gå i oppfyllelse.