– Jeg var helt uforberedt på hva som ville møte meg. Nå tenker jeg på hvordan han levde her, omgitt av piggtråd.

Bodil Friele står på en kjerrevei i det som en gang var Stalag IV B, en av mange fangeleirer nazistene hadde i Tyskland under annen verdenskrig. Der hun står nå kan hennes far ha stått for over 70 år siden. Plutselig er det som om hun forstår sin far bedre.