Jeg som trodde ironien var død og begravet. Er den ikke det, frilansjournalist og kritiker Aksel Kielland?

Jeg som trodde ironien var død og begravet. Er den ikke det, frilansjournalist og kritiker Aksel Kielland?