– Historien om flystasjonen og etableringen av Det Norske Luftfartsrederi Aktieselskap her på Flatøy er et eventyr som er altfor lite belyst, sier Tor Eirik Thorsen.

Han og broren Helge Thorsen har over mange år samlet dokumentasjon om Flatøys unike posisjon både da Norgs første sivile flyrute mellom Bergen, Haugesund og Stavanger startet i 1920 og da Marinens Flyvevæsen bygget opp den militære sjøflybasen på Flatøy.