WASHINGTON D.C.: Tywan Porter, eller «Fat Boy», som han ofte ble kalt, var leder for kantinen på en av hovedstadens offentlige skoler. En sein fredagskveld han satt bak rattet i bilen sin, en grå Infiniti FX3, så han at det brygget opp til krangel inne i blindveien Savannah Terrace, et strøk med boliger for vanskeligstilte, et slapt steinkast fra grensen mellom District of Columbia og delstaten Maryland.

Det hadde vært fest i nabolaget. Mange var beruset. Nå havnet broren til kantinesjefen i en krangel. Idet en tredje mann kom til, trakk Porter pistolen og plaffet løs gjennom bilvinduet.