«Grammofonmuseum» står det på døren, og innenfor står en aldeles imponerende samling sveivegrammofoner. Dette er ikke noe som er samlet i hop fra gamle loft og kjellere.

Det kunne vært en hypermoderne designsjappe for musikkutstyr i tiden rundt unionsoppløsningen med Sverige.