Sidan ho starta som fotballspelar, og avisene byrja å snakka med henne, har éin ting aldri slått feil. Det er berre eit tidsspørsmål før storebror og Rosenborg-spelar Even Hovland vert nemnt.

– Det er eg som er søstera til Even, ikkje motsett, seier Stine Hovland.