Grå og røslig reiser hammaren seg over landskapet. Ved foten har kampesteinar og blokker lagt seg til rette.

Det er ei ur lik så mange andre urer i vestlandsfjella, men likevel heilt ulik alle andre.