Gigantselskapet gikk tungt inn i den lille bygden: – Vi var flere som ble skuffet

Forventningene var store da verdens største oppdrettsselskap investerte over 100 millioner i den vesle bygden.

Oppdrettsgigantens Mowis ambisjon er å skape et av de største fagmiljøene innen produksjon av laksesmolt – unglaks – på Vestlandet her i vesle Fjæra i Etne kommune.

 • Einar Aarre
 • Rune Sævig (foto)
Publisert Publisert

En stor, svart bygning på 7000 kvadratmeter ruver i det vesle nabolaget helt innerst i Åkrafjorden, i bygden Fjæra i Etne.

Jevn dur kommer fra både ventilasjonsanlegget på bygningen og fra tungtrafikken på E134, som svinger seg oppover det vesle dalføret.

Ved siden av den nye bygningen til oppdrettsgiganten Mowi, blir det gamle, hvitmalte kapellet i Fjæra en dverg.

– Sammenliknet med glansbildet vi ble presentert, er dette noe helt annet, sier Lars Øyre.


Den tidligere Høyre-ordføreren i Etne er en av rundt 60 som bor i og rundt Fjæra.

– Vi fikk vist et penere og mer estetisk bygg. Det vi fikk var et industribygg. Som en stor fabrikk midt ute på prærien.

Samtidig som norske bygder preges av fraflytting og forgubbing, etablerte Mowi anlegget i den lille bygden.

For fem år siden ble anlegget omtalt som et av landets største og mest moderne resirkuleringsanlegg.

– Mowis anlegg ble noe annet enn det glansbildet vi fikk presentert, sier Lars Øyre, tidligere ordfører i Etne. Industrietableringen på det vesle stedet Fjæra innerst i Åkrafjorden, har ikke innfridd alle forventningen bygdefolket hadde.

Fem år etter er 3 av 17 ansatte lokale. Ingen nye innbyggere har flyttet til Fjæra for å jobbe ved anlegget.

– Vi var flere som ble skuffet. Bygden ble ikke så flott som den var. Men ok. Nå står det der. Det er ikke noe å gjøre med det. Nå må vi gjøre det beste ut av det, sier den tidligere ordføreren.

Rundt syv millioner smolt – yngel og småfisk – svømmer rundt i karene i settefiskanlegget. Når fisken er 250 gram, blir den satt ut i laksemerder langs vestlandskysten.

Nå vil Mowi utvide. Bygningsmassen skal dobles og produksjonen tredobles.

Antall ansatte skal øke til 24.

– På en måte var forventningene til Mowi for store, på den andre siden må også lokalsamfunnet vise initiativ. Det må vi gripe fatt i nå. Denne gang må vi få Mowi med i en mer forpliktende rolle for utvikling av lokalsamfunnet, sier Øyre.

Han tenker det kan skje ved at Mowi gir stipend til lokal ungdom som vil utdanne seg innen oppdrett, med håp om at de vil flytte tilbake etter utdannelse. At Mowi gir tilbud om opplæring til lokale som vil omskolere seg til jobber ved anlegget.

– Et annet alternativ er å bygge en bolig der folk kan prøvebo og jobbe i Fjæra. Etter ett år kan de bestemme seg for om de vil bli en av oss. Mowi bør være med og finansiere en slik bolig, sier Øyre.

Lokalsamfunnet sliter med rekrutteringen.

– Dette er jo ikke et sted der folk umiddelbart utbryter «yes» – her vil jeg bo og arbeide. En gjennomgangsbolig kan være et sted å begynne for å snu utviklingen, mener Øyre.

Bak disse glassveggene svømmer millioner av smålaks. Mowis ferskvannssjef Reidar Våge og sjef for settefiskanlegget, Signe Jordal, følger produksjonen av fisken som skal hentes med brønnbåter og siden settes ut i oppdrettsmerden i sjøen.

Fjæra ligger mellom bratte fjell helt innerst i Åkrafjorden i Sunnhordland. Her er det ideelt for produksjon av laksesmolt:

Det er tilgang til ferskvann. Og det er nært sjøen med kai for brønnbåter som skal frakte fisken ut til oppdrettsanleggene.

For de nærmeste naboene har det heller ikke bare vært positive ringvirkninger, ifølge høringsrunden om utbyggingsplanene.

Det har vært støyplager fra ventilasjonsanlegget og nødaggregat, og lys og lysplager fra brønnbåter både dag og natt. Lokalbefolkningen forteller om problemer med å få sove om natten.

Lokalt næringsliv reagerte på at Mowi hadde planer om å bygge et eget servicebygg, der tilreisende kunne overnatte mens de jobbet på anlegget.

Da saken ble omtalt i lokalavisen Grannar, lovet Mowi på sin side forbedringer, og vil droppe planene om servicebygg. De lover å bruke lokale overnattingstilbud.

Redaktør i Grannar, Arne Frøkedal, har påpekt at forventningene til Mowi ikke er innfridd. – Det er sunt at nærmiljøet er kritisk til en kjempe som Mowi, sier han.

Men redaktøren i Grannar, Arne Frøkedal, er betenkt over hva som skjer når et stort selskap etablerer seg i et lite lokalsamfunn. Mowi er et av de største selskapene på Oslo Børs, med en markedsverdi på over 110 milliarder. Til sammen har de 15.000 ansatte i flere land.

– Det er sunt at nærmiljøet opptrer kritisk til store industriplaner. Det vil være klokt av Mowi å være ydmyke overfor kritikken. Selskapet bør vise mer omsorg for nærmiljøet, sier redaktøren. Og ikke minst: Lokalsamfunnet bør passe på og se til at Mowi gir nok tilbake, mener han.

Sjef for settefiskanlegget er Signe Jordal, som pendler mellom hjemmet i Odda og Fjæra. I dag har også Reidar Våge, ferskvannssjef i region sør i Mowi, arbeidsdag på anlegget.

Gjennom store vinduer følger de aktiviteten i karene. Anlegget har hatt oppstartsproblemer, men nå er produksjonen i gjenge.

Våge synes selv ikke at tre lokalt tilsette er godt nok.

– Nei, vi kunne tenkt oss at alle ansatte var lokale. Men det er begrenset hvor mange som kan rekrutteres. Befolkningstallet er lite. Vi har som målsetting å inspirere unge til å gå inn i næringen, sier Våge.

Korporal Ole Pedersen Rullestad falt for Norge i Flå i Hallingdal 26 april 1940. Slekt og venner har reist denne steinen ved Fjæra kapell. Mowis settefiskanlegg i bakgrunnen.

Kommunikasjonssjef i Mowi, Eivind Nævdal-Bolstad, viser til at enda en ansatt har flyttet til et annet sted i Etne kommune, og nå jobber i Mowi. Andre skal også ha flyttet til kommunen for å jobbe for Mowi, men har siden byttet arbeidsgiver.

– Det er liten tvil om at denne etableringen har vært bra for både Fjæra og regionen, svarer Nævdal-Bolstad.

– Har Mowi gjort egne tiltak for å få lokalt ansatte på anlegget?

– Vi ønsker flest mulig ansatte med lokal tilknytning, og har gjennom flere år tilbudt lokal ungdom jobb i sommerferier og helger.

– Lokalbefolkning vil at Mowi nå i sterkere grad forplikter seg til å bidra?

– Vi er veldig interessert i å diskutere ulike forslag, så dette ser vi gjerne på sammen med kommunen og de fastboende.

– Lokalbefolkningen sier at det bygget som ble reist er langt fra det estetisk pene anlegget de først ble presentert for?

– Når 17 ansatte skal drive produksjon av smolt, så krever det en del plass. Det er mulig det har vært foretatt noen justeringer fra de første skissene, men anlegget er bygget etter godkjent planverk. På folkemøtet kom det ønske om mer grønt rundt anlegget. Det er selvsagt noe vi skal få ordnet.

Nævdal-Bolstad viser til at Mowi har betalt rundt syv millioner for leie av grunn og fallrettigheter fordelt på syv grunneiere. I tillegg legger de igjen rundt ti millioner årlig i kjøp av varer og tjenester fra lokale selskaper.

John Vidar Gundersen er Mowis nærmeste nabo. Han har sendt sine innvendinger på naboens utbyggingsplaner og stoler på at de tar innsigelsene til følge.

Nærmeste nabo til bygningen er den pensjonerte yrkessjåføren John Vidar Gundersen. Også han er overrasket over hvor dominerende Mowis anlegg ble.

– Men det må jeg jo bare leve med, sier han.

Gundersen sendte innsigelser da han fikk nabovarsel om fordobling av anlegget.

– På møtet med Mowi sa de at de tok innsigelsene mine til følge. Jeg er slik skrudd sammen at jeg tenker: «En mann er en mann, og et ord er et ord». Da stoler jeg på at Mowi gjør det de sier, sier Gundersen.

Publisert

Mer fra BT magasinet

 1. BT MAGASINET

  Da koronasyke lå for døden, slapp smittede pårørende inn bakdøren

 2. BT MAGASINET

  «Nå ringer vi bestemor, hun som bor inne i ipadden, vet du»

 3. BT MAGASINET

  – Kanskje de sier noen pene ord om oss i morgen

 4. BT MAGASINET

  Smitte truer villrein på Hardangervidda – nå må tusenvis av dyr skytes

 5. BT MAGASINET

  Den store elsparke­sykkel­testen: Én klar vinner

 6. BT MAGASINET

  – Vi klarer nesten ikke å vente til vi er sammen igjen

Mest lest

 1. Slik så det ut i Nygårdsparken i morges

 2. Siste nytt om korona

 3. Debatt: – Vil kommunen virkelig legge en motorvei over et drikkevann?

 4. De unge er ikke Branns problem. Det er de erfarne som svikter.

 1. Mowi
 2. Grannar
 3. Oppdrettsnæring
 4. Etne
 5. Sunnhordland