På en psykiatrisk institusjon på Vestlandet sitter en mann og spiller gitar. I dag husker han bare bruddstykker av det som skjedde i Bergen fengsel. Madrassen på gulvet. Hullet i betongen der han måtte gjøre fra seg.

Mannen har sittet innelåst på en glattcelle i fengselet i nesten 1700 timer de siste årene.