– Nå er et perfekt tidspunkt å bli petroleumsingeniør

Olje og gass blir viktig i mange tiår fremover. Like fullt må industrien tilpasse seg fremtiden. Ved å utdanne deg til petroleumsingeniør, kan du være med å endre en av Norges viktigste næringer fra innsiden.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Det er helt tydelig at industrien har behov for enda flere enn vi som utdanner oss i dag. Det merker vi på interessen fra industrien som jevnlig kommer på besøk. Mange av de som går i femte klasse, har også fått gode jobber lenge før de er ferdige med studiene, sier Andrea Skog (23).

Medstudenten Martin Pham (22) nikker enig.

FORNØYD MED VALGET: Martin Pham.
FORNØYD MED VALGET: Martin Pham.

Om halvannet år vil de være ferdig utdannede sivilingeniører innen petroleumsfag på NTNU i Trondheim, og har allerede møtt mange av selskapene i bransjen. De møtene gjør dem helt trygge på det aller viktigste for de fleste studenter:

At de kommer til å få fast jobb. Med en gang de er ferdige med masteren.

– De fleste selskapene har mange ansatte som nærmer seg pensjonsalder. Dermed trenger de nye, friske folk, sier Martin.

– Det føles som et perfekt tidspunkt å komme ut i arbeidslivet. Energietterspørselen går opp, og jeg er sikker på at olje og gass blir en viktig del av energimiksen. Men det er klart at vi må få ned utslippene, vi må jobbe videre med sikkerhet og selvfølgelig økt lønnsomhet. Her kan vi som nå utdanner oss som petroleumsingeniører bidra.PÅ LABBEN: Som petroleumsstudenter har Andrea og Martin en variert studiehverdag, med både øvelser, laboratoriearbeid og ekskursjoner.
PÅ LABBEN: Som petroleumsstudenter har Andrea og Martin en variert studiehverdag, med både øvelser, laboratoriearbeid og ekskursjoner.

Kan påvirke industrien

Andrea og Martin er klar over at oljebransjen har et dårlig miljørykte, og at flere partier på sikt ønsker å fase ut den norske oljeproduksjonen.

– Alle jeg har snakket med i bransjen er enige om at vi før eller senere må fase ut olje, begynner Andrea.

– Jeg ser likevel ingen realistiske scenarioer der vi kutter ut olje på mange år ennå, repliserer Martin.

SER GRØNNE MULIGHETER: Andrea Skog.
SER GRØNNE MULIGHETER: Andrea Skog.

Andrea sier seg enig. Olje blir brukt til skipstrafikk, fly, asfalt, plastproduksjon og utrolig mye annet. Behovet blir altså ikke borte selv når alle en dag kjører elbil.

I tillegg ser hun et grønt argument for å velge slik de har valgt:

Ved å studere petroleumsfag, vil de få muligheten til selv å påvirke industrien og fremtiden.

På studiet lærer de blant annet å finne og utvinne olje- og gassressurser på best miljømessig og økonomisk vis, å sikre oljefelt og å bruke og utvikle ny teknologi som kutter klimagassutslipp.

– Norsk olje- og gassindustri ligger langt fremme når det gjelder å produsere på best mulig miljømessig måte. Men vi må bli bedre, også på utslipp fra bruken av olje og gass. Derfor trenger vi mer forskning og flere som utdanner seg innen denne retningen. For olje må vi ha, sier hun.


PÅ LESESALEN: Det blir noen timer her, også for Andrea og Martin. Men det gode miljøet på studiet gjør at de sjelden må sitte alene.
PÅ LESESALEN: Det blir noen timer her, også for Andrea og Martin. Men det gode miljøet på studiet gjør at de sjelden må sitte alene.

Fremtidsrettet utdanning

Selv ikke tanken på hva som vil skje hvis oljenæringen fases ut, stresser de to studentene.

– Vi trenger også ingeniører for å stenge oljebrønnene en gang i fremtiden . I tillegg vil våre kunnskaper være viktige hvis vi i fremtiden skal lagre CO₂ i gamle oljebrønner. Da vil utdanningen vår faktisk bidra til å redusere mengden CO₂ i atmosfæren, ramser Andrea opp.

Studentene understreker at sivilingeniørstudier også gir muligheter for en gang å bytte karriere.

– Halve utdanningen vår består av generelle ingeniørfag. Derfor låser vi oss på ingen måte til olje- og gassnæringen. Vi blir jo ingeniører, og har et godt utgangspunkt også for å gå inn i andre næringer, sier Martin og nevner havvind som et eksempel.MEDSTUDENTER: Med rundt 20 studenter i hvert kull blir du godt kjent med alle. Her snakker Martin og Andrea med Sean Christopher Hoeiland.
MEDSTUDENTER: Med rundt 20 studenter i hvert kull blir du godt kjent med alle. Her snakker Martin og Andrea med Sean Christopher Hoeiland.

Godt sosialt miljø

Trondheim er kjent for å ha Norges kanskje aller beste studentmiljø. Det gjelder i høyeste grad også Petroleumsfag, kan de to studentene fortelle.

En ting er at selve instituttet er forholdsvis lite, med nær kontakt til både foreleserne og medstudentene, på tvers av årskull og spesialiseringer.

– Vi medstudentene blir veldig close. Vi er sammen på skolen, sitter på lesesalen sammen, og henger sammen på kveldene og i helgene. De er venner som jeg kommer til å ha hele livet, beskriver Martin.

I tillegg har instituttet en svært aktiv linjeforening – NTNUs nest eldste – med kontor, studentkjeller, hytte på Røros og en rekke undergrupper.

Martin er med i mannskoret Lapis og har vært med på revyen, mens Andrea spiller på fotballaget Petroleum FK.

– Der spiller studenter fra 1. til 5. klasse, og blir enda bedre kjent. Det gir lav terskel for å spørre eldre studenter om hjelp. Og for yngre studenter å spørre meg, sier Andrea.