Har du kontroll på din formue? Slik kan Formuesforvaltnings rådgivere i Kristiansand hjelpe deg

Har du lykkes med å skape store verdier? Søker du etter råd rundt hvordan du skal forvalte verdiene? Formuesforvaltnings rådgivere i Kristiansand deler sine erfaringer med hvordan man bevarer og utvikler en formue.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Å håndtere en formue handler om mer enn å oppnå god avkastning. En formue skaper nye muligheter, men kan også være kilde til verdiforringende konflikter, sier Harald Haugedal, leder ved Formuesforvaltnings kontor i Kristiansand. Han møter jevnlig familier som har skapt store verdier på Sørlandet.

− Vi starter aldri vår rådgivning med å snakke om kompliserte finansprodukter. Skal man oppnå et godt resultat med forvaltningen, må man først avklare dagens situasjon og fremtidens behov. Hvilke mål skal formuen oppnå? Drømmer man om å skape ny virksomhet? Vil man støtte barna økonomisk? Ha en bekymringsløs pensjonisttilværelse? Sørge for en vellykket generasjonsoverføring?

Spre kapitalen

Formuesforvaltning er et ledende selskap i Norden innenfor uavhengig rådgivning til formuende privatpersoner og familier, stiftelser og organisasjoner. Selskapet ble startet i 2000 og har nå over 115 milliarder kroner under rådgivning og forvaltning. Kundene ivaretas av lokale rådgivere som er en av flere ressurspersoner vedrørende spørsmål som gjelder formuen. Rådgivningen gis med støtte fra selskapets eksperter innenfor forvalterseleksjon, jus, skatt, regnskapsførsel og pensjon.

Harald Haugedal, leder Formuesforvaltning Kristiansand
− I starten av et kundeforhold dukker det opp mange spørsmål. Er dette riktig tidspunkt å gå inn i markedet? Hvor mye likviditet bør jeg sitte med? Hvor bærekraftig blir min portefølje? Vår oppgave er å få kundene til å tenke langsiktig og helhetlig, og lage en god plan som gir kontroll og oversikt over hva formuen skal oppnå. Når den er på plass bygger vi en investeringsportefølje.
Harald Haugedal Leder ved Formuesforvaltnings kontor i Kristiansand

− Et godt råd er å spre kapitalen på ulike fond (renter, aksjer, alternative investeringer), sektorer og geografiske områder. I tillegg er det viktig å velge de beste forvalterne. Ved å spre kapitalen i en portefølje, tilpasset den risikoen man tåler, får man både bedre avkastning over tid og en mer behagelig investeringsreise.

LOKAL KUNNSKAP: Lars Ole Brunvatne og Halvor Heiland fra rådgiverteamet i Kristiansand

Opptatt av holdbarhet

Formuesforvaltnings størrelse gjør at kundene får tilgang til fond som normalt kun er åpne for store institusjonelle investorer. Det inkluderer blant annet private equity-fond, som investerer i selskaper som ikke er børsnotert.

− Private equity har gitt god avkastning de siste årene, takket være at vi har valgt ut gode forvaltere. I tillegg verdsetter mange muligheten til å bidra med kapital til selskaper som utvikler løsninger som bringer verden fremover, forklarer Haugedal.

− Årets varme sommer og den ferske rapporten fra FNs klimapanel har blitt en vekker. Vi ser at særlig neste generasjon blir mer og mer bevisste rundt hva de ønsker å bli assosiert med. De er ofte pådrivere i familiebedriften, og når det gjelder hvor deres finansielle formue plasseres. Ved å tilrettelegge for gode samtaler i familiene skapes det løsninger som er bra for alle.

Hybrid rådgivning

Formuesforvaltning er opptatt av kontinuerlig å forbedre tilbudet til kundene. Selskapets 17 kontorer i Norge ansetter stadig flere dyktige rådgivere med høy kompetanse på formuesforvaltning. Samtidig investeres det betydelig i utvikling av de digitale løsningene.

– Vi har en hybrid rådgivningsmodell som består av personlig, lokal oppfølging, kombinert med digitale løsninger. I vår app og på vår kundeportal har kundene alltid tilgang til informasjon om hvor pengene er plassert, hvilket klimaavtrykk investeringene har og hvilken avkastning som oppnås. Ved å være transparente og tilgjengelige skapes det et tillitsforhold som gjør at vi blir verdifulle samtalepartnere for kundene. Det skiller oss fra en vanlig kapitalforvalter og er trolig en av flere årsaker til at vi får inn rekordmange nye kunder, avslutter Haugedal.

Les mer om Formueforvaltning her

Ta kontakt med Harald Haugedal hos Formuesforvaltning Kristiansand.

Mobil: 411 03 484

Harald.Haugedal@formue.no