HJELP Å FÅ: Sara Håkansson og kollegene på Kredinors kundeservice gir råd til personer som ringer inn.
HJELP Å FÅ: Sara Håkansson og kollegene på Kredinors kundeservice gir råd til personer som ringer inn.

Opprettet egen strømtelefon for energikunder

Høye strømpriser har ført til markant økning av henvendelser til inkassoselskapet Kredinor. For å hjelpe både oppdragsgivere og deres kunder, har de etablert en hjelpelinje med spesialkompetanse på strøm.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Med en rekke strøm- og nettselskaper som oppdragsgivere, har Kredinor den siste tiden blitt kontaktet av fortvilte personer som sliter med å betale strømregningen.

– Sammenligner vi januar i år mot januar i 2021, hadde vi en økning i volum til inkasso på mellom 60 og 70 prosent, sier analysesjef Magnus Solstad.

FØLGER STRØMSITUASJONEN: Analysesjef Magnus Solstad i Kredinor.
FØLGER STRØMSITUASJONEN: Analysesjef Magnus Solstad i Kredinor.

– Det er med andre ord ingen tvil om at strømregningen nå går ut over privatøkonomien for mange. Vi ser at dette også gjelder husstander som aldri tidligere hatt økonomiske utfordringer, sier han og fortsetter:

– Med ekstremt høye strømpriser også i november og desember, vet vi at det utover våren vil komme mange henvendelser relatert til strømregninger, forklarer Solstad.

Som et ledd å bistå på best mulig måte, både med tanke på oppdragsgivere og kunder (personer som har fått en henvendelse fra Kredinor, red.anm.), opprettet Kredinor i desember en egen hjelpelinje med et spesialistteam som skal bistå fortvilte strømkunder. Tjenesten har fått navnet Strømtelefonen.

– Målet er at vi, med spesialtilpasset, økonomisk rådgiving, skal bidra til å finne en løsning på den situasjonen innringerne er i, forklarer Solstad.

Bedre betalingsflyt? Bli kunde hos Kredinor!
STORT ANTALL HENVENDELSER: Siden januar har en rekke personer kontaktet Kredinors strømtelefon.
STORT ANTALL HENVENDELSER: Siden januar har en rekke personer kontaktet Kredinors strømtelefon.

Hjelper mange

– En god del av dem som ringer inn er veldig fortvilet, sier teamleder Sara Håkansson ved Kredinors kundeservice.

Ofte handler det ifølge Håkansson om å hjelpe personen med å få et overblikk – og en forståelse for hva som haster mest.

– Det er gjerne god hjelp i å finne en fornuftig prioriteringsrekkefølge. Vi ser på hvilke fakturaer som er viktigst og haster mest, og strømregningen er naturligvis gjerne høyt på prioriteringslisten. Videre bidrar vi til å finne en betalingsplan for eventuelle andre fakturaer, forklarer hun.

Håkansson sier videre at de aller, aller fleste samtalene ender godt.

GIR RÅD: Sara Håkansson ved Kredinors kundeservice.
GIR RÅD: Sara Håkansson ved Kredinors kundeservice.

– De mest givende samtalene er gjerne de som starter litt tøft – før personen til slutt er takknemlig og fornøyd med hjelpen de har fått. Vi er også mennesker. Det er klart det er motiverende å se at våre råd og løsninger kan bidra til å hjelpe folk ut av en vanskelig situasjon, sier hun.

Det er ingen tilfeldighet at hele ni av ti av Kredinors saker løses. I tillegg til en velfungerende selvbetjeningsside, har selskapet har sterk fokus på kundeservice gjennom hele kundereisen.

Ifølge Håkansson har kundeserviceteamet solid opplæring og kontinuerlig fokus både på lovverk og kommunikasjon.

– Vi bruker blant annet mye tid på samtaleteknikk og etikk generelt. Det er utrolig viktig for oss at de som ringer inn føler de blir tatt på alvor, og at de blir møtt med forståelse og respekt, sier hun.
MENINGSFULL JOBB: Sara Håkansson med kolleger i Kredinor.
MENINGSFULL JOBB: Sara Håkansson med kolleger i Kredinor.

Forberedt på nye henvendelser

Ifølge Solstad forventer Kredinor at økningen i antall strømhenvendelser vil vedvare i tiden fremover.

– Henvendelsene kommer jo en stund etter at fakturaene er sendt ut. Med høye strømpriser også i februar og mars, vet vi derfor at det utover våren og sommeren kommer henvendelser relatert til strøm, sier han.

Analysesjefen understreker at selskapet følger situasjonen tett. Å holde oppdragsgiverne orientert om aktuelle utfordringer, er et fokusområde i selskapet. Derfor holder Kredinor regelmessig fagseminar, med relevante temaer knyttet til deres fagområde, for strøm- og nettselskaper.

– Vi skal være den partneren oppdragsgiverne kontakter når de har spørsmål rundt aktuelle problemstillinger som kan påvirke folks betalingsevne, sier Solstad og fortsetter.

– Når det dukker opp utfordringer, skal vi være på ballen og finne gode løsninger – både for oppdragsgiver og kunden, avslutter han.
Kredinor er et av landets største inkassobyråer. Bli kunde i dag!