15 år på jakt etter den gode lederen

A`HEAD har blitt til NGS Global. Ekspertisen innen rekruttering er fremdeles av beste kvalitet.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Faktisk kan man si at vi nå leverer enda bedre tjenester til våre oppdragsgivere enn før navnebyttet. Vi er nå norgeskontoret til et globalt selskap, og har tilgang på høyt kvalifiserte kandidater over hele verden. Det betyr at vi nå også kan hjelpe Rogalandsbedrifter som ønsker å rekruttere i Amerika, EU, Afrika eller Asia, sier Stig-Rune Reese, partner i NGS Global Norway, tidligere A`HEAD Search and Selection.

NGS Global har spesialisert seg på rekruttering til spesialist- og lederstillinger og er representert ved lokale partnere fordelt på 28 kontorer over hele verden.

– Samtidig vil vi fortsette å finne de beste kandidatene for våre lokale kunder på akkurat samme måte som før, poengterer, Hard Olav Bastiansen, partner i NGS Global Norway.

En av markedets fremste aktører

Reese og Bastiansen har begge vært i rekrutteringsbransjen siden 1997. Da de to gründerne startet A`HEAD i 2003, jobbet selskapet seg raskt opp som en av markedets fremste aktører innen lederrekruttering.

I dag er NGS Global Norway trygt etablert innenfor flere bransjer, og har flere av Norges ledende selskaper innen olje- og gassbransjen, bank, finans, IT og offentlig sektor på kundelisten.

– Fokuset har hele tiden vært å være best på det vi gjør. Derfor arbeider vi utelukkende med rekruttering til spesialist- og lederstillinger, forteller Reese.

Trenger du hjelp til å finne en ny nøkkelperson til din bedrift?

I juni i 2017 tok de skrittet fullt ut og A`HEAD skiftet navn til NGS GLOBAL Norway.

– Vi hadde lenge vært på utkikk etter å videreutvikle A`HEAD og så behovet for å være en del av et større internasjonalt partnerskap. Vi fant at NGS Global delte våre verdier og var en god match for oss, forteller Bastiansen.

NGS Global har spesialisert seg på rekruttering til spesialist- og lederstillinger.

– En viktig sparringspartner

– NGS Global kjennetegnes av integritet, etterettelighet og grundighet. De er dyktige i intervju- og kartleggingsfasen og har inngående kunnskaper om testene de utfører på aktuelle kandidater, sier Jostein Kalsheim, eiendomsdirektør i Smedvig.

De siste ti årene har Smedvig ansatt rundt åtte nøkkelpersoner gjennom NGS Global.

– NGS Global har satt seg grundig inn seg inn i vår organisasjon. Slik vet de både hvilke personer som komplementerer Smedvig, og hvilke behov vi allerede har dekket. De kjenner markedet svært godt, og har bidratt med både tyngde og innsikt i våre ansettelsesprosesser. Vi har stor tillit til dem, sier Kalsheim.

Kalsheim får støtte av Paal Bekkeheien, direktør for strategi i Exebenus, som leverer løsninger innen digital effektivisering til olje- og gassbransjen.

– NGS Global har en unik evne til å forstå hvilke typer vi er på jakt etter, og de er ekstremt profesjonelle i alle ledd. De er fagtunge rådgivere med engasjement og lideskap for faget sitt, og har bistått oss i diskusjoner om strategi og forretningsutvikling, forteller Bekkeheien.

Exebenus har så langt rekruttert fem ansatte gjennom NGS Global, og jobben med å finne 15 nye dedikerte ledere og spesialister er allerede i gang.

– NGS Global har brukt mye tid på å bli kjent med oss og våre utfordringer. Samtidig tør de å utfordre oss til å tenke utenfor boksen. Det har vært svært verdifullt for oss. Vi ser på dem som en ekstremt viktig sparringspartner, sier Bekkeheien.

Er personen egnet til å være leder?

Å rekruttere rett person til nøkkelposisjoner er avgjørende for bedrifters suksess. Til de fleste lederstillinger blir derfor kandidater aktivt oppsøkt av NGS Global etter systematiske søk, ofte i kombinasjon med annonsering. For kunder som har behov for konfidensialitet, gjennomføres rene search-oppdrag uten annonsering.

Kandidatens lederegenskaper blir nøye vurdert. - Husk at to av tre som slutter i jobben sin, oppgir at de er misfornøyde med sjefen som medvirkende årsak, understreker Reese.

Kvalitet og nøyaktighet er stikkordene i utvelgelsesprosessene.

I tillegg til Veritas-godkjente personlighetstester fra Hogan og grundige intervjuprosesser, benyttes en metode kalt Career Path Appreciation (CPA), hvor kandidater kartlegges på strategisk kapasitet.

Her vurderes kandidatens evne til å håndtere usikkerhet og kompleksitet, noe som er avgjørende for stillinger høyt oppe i organisasjonen.

– Vi evaluerer kandidatenes motivasjon, hvordan de når sine mål og hva som eventuelt hindrer dem. For å forstå hvordan ledere fungerer, må man også forstå personligheten deres. Og minst like viktig, hvorfor enkelte ledere ikke fungerer i rollen sin, sier Reese og utdyper:

– Er personen i stand til å forstå og løse komplekse problemstillinger? Dette er ekstremt viktig når man skal fylle en ledende stilling.

– Vi har alle en Trump i oss

Testene ser også på hvordan personligheten forverrer seg under stress.

– Når kommer Trump-typen frem? Vi har alle en flik av en slik type i oss, men hos noen er den mer fremtredende enn hos andre, forteller han.

Samtidig understreker Bastiansen at det er viktig å ha et kritisk blikk på testresultatene og at de på ingen måte er en fasit.

– Man være åpen om hvilke hypoteser som kan lages på basis av testene og diskutere disse på en konstruktiv måte med kandidaten, sier han.

NGS Global Norway har flere av Norges ledende selskaper innen olje- og gassbransjen, bank, finans, IT og offentlig sektor på kundelisten.

Etter å ha dybdeintervjuet mer enn tusen ledere de siste 20 årene, har både Reese og Bastiansen et svært godt kunnskapsinnblikk i næringslivet i Rogaland.

– Det er utrolig spennende. Man må være nysgjerrig på folk for å jobbe i denne bransjen. Som en del av NGS Global vil vi fortsette med å jobbe for å levere de aller best kandidatene til våre oppdragsgivere, fastslår Reese.

Trenger du hjelp til å finne en ny nøkkelperson til din bedrift?