Fem grafer som viser de største forskjellene i boligmarkedet

Dette er vinnerne og taperne.

STORE FORSKJELLER: - Det er en tendens til økende forskjeller mellom de attraktive og mindre attraktive boområdene, mener Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

— Forskjellene i boligmarkedet er effekten av urbanisering. Presset i boligmarkedet er mye større i byene. Jo større byer vi snakker om, jo større arbeidsmarked, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Og forskjellene mellom by og land vil bare forsterkes, mener han.

Torsdag kom boligprisstatistikken for oktober fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn. Prisene steg 0,6 prosent, korrigert for sesongvariasjoner 1,6 prosent. Det er en historisk sterk boligprisutvikling, ifølge Eiendom Norge.

Boligprisene i Norge er preget av store ulikheter. For eksempel har boligprisene i Oslo steget 89,2 prosent de siste ti årene. Drammen har steget enda mer, 104,6 prosent. Den laveste stigningen finner vi i Finnmark, 41,1 prosent, og Kristiansand, 47,3 prosent.

STIGENDE BOLIGPRISER I OKTOBER: Christian Dreyer presenterte boligprisstatistikken torsdag.

Men det er gjennomsnittsprisen som viser den største forskjellen. Kvadratmeterprisen varierer fra 83.384 kroner på Frogner i Oslo til 15.864 kroner i Telemark utenom Skien og Porsgrunn. — Flere steder opplever man frafall av arbeidsplasser. Hjørnesteinsbedriftene forsvinner, folk flytter og det gir store utfordringer i boligmarkedet. Fenomenet har vart lenge. Prisutviklingen er en trussel mot arbeidsmobiliteten. Det blir vanskeligere å flytte fra et mindre sted til for eksempel Oslo for å bytte jobb, sier Dreyer.

Landets dyreste og billigste boliger:

Les også

Forskjellen mellom disse boligene er nesten 14,5 millioner

«Norge» er snittprisen for hele landet. Kilde: Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.

Det er en tendens til økende forskjeller mellom de attraktive og mindre attraktive boområdene, mener Roger Bjørnstad, sjeføkonom og administrerende direktør i Samfunnsøkonomisk analyse.

— Det forsterkeres av at boligmarkedet fungerer på en måte som segregerer befolkningen. Høye boligpriser i et område gjør at bare de med høye formuer og inntekt bosetter seg der. Det blir en attraktivitet i seg selv. Lave boligpriser tiltrekker seg folk med lavere inntekter, men også næringslivet i området blir preget av mindre produktive arbeidsplasser og næringsliv, sier Bjørnstad.

STERK VEKST: - Oslo er i en særstilling. Det er høyest befolkningsvekst og lavest boligbygging, sier Roger Bjørnstad.

Men det finnes også utjevnende effekter. Veksten i byene smitter på områdene rundt, pendlerområdene, forklarer han. Så lenge man kan komme seg hjemmefra til arbeidsplassen i byen. Og i disse tilfellene kan kuppforsøket slå fryktelig uheldig ut for kjøper:

Les også

- I ni av ti tilfeller ville jeg ikke anbefale selgere å slå til på kuppforsøk

20 prosent vekst i prisene frem til 2019

Boligprisene vil øke med 20 prosent frem til 2019, i tillegg til årets prisvekstanslag på 8,1 prosent, ifølge Samfunnsøkonomisk analyses siste prognose for boligmarkedet.

De forventer lavere boligprisvekst enn landsgjennomsnittet i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Hordaland og Agderfylkene.

Kilde: Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.

I tabellen over ser man at boligprisene i Finnmark har økt minst i landet de siste ti årene.

— Det er også områder i Finnmark som har større attraktivitet enn andre. Det er typisk byene i Finnmark som er mest attraktive, som i resten av landet, sier Bjørnstad.

Drammen har økt blant annet fordi man kan pendle til Oslo. Folk har utnyttet prisforskjellen mellom Oslo og Drammen, og har dermed bidratt til å utjevne forskjellene.

Forskjellene i boligmarkedet vil bare bli større. Veksten i Oslo vil være klart høyest, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse, men også fylkene rundt vil ha sterk vekst.

Den svakeste veksten vil være i Stavanger, prognosen for prisene er seks prosent høyere enn dagens nivå i 2019, tror de.

Så vidt plass til seng, ovn og dusj. Til gjengjeld er det gratis husleie:

Les også

Aurore (24) skal flytte inn i Bergens minste hus

Kilde: Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.

Tallene over viser hva en typisk bolig i områdene koster, ikke prisen for en gjennomsnittsbolig.

Det er ikke så store prisforskjeller mellom de mest attraktive objektene i byene, ifølge Bjørnstad. De dyreste, nye boligene er ikke priset så ulikt i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Kilde: Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.

— Stavanger vil ha et ganske krevende boligmarked fremover. Prisene har blitt blåst opp av oljeøkonomien. Nå har det snudd og det tar litt tid før markedet har respondert ferdig. Men det er lav rente og folk flytter til regionen, sier Bjørnstad.

Skal storbyen kun være for de privilegerte?

Les også

- Vi er bekymret for boligprisutviklingen

Kilde: Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.

— Aktiviteten kan øke i Telemark

Prisutviklingen har vært statisk regionalt i alle år, uttalte Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret i vår.

— Telemark, Hedmark og Oppland har alltid ligget lavest i Norge. Boligprisene speiler samfunnsutviklingen, og vi er blitt et urbanisert, tjenesteytende samfunn i stor grad. Når industrien blir borte forsvinner etterspørselen. Telemark har ikke fulgt med på den moderne utviklingen,for eksempel, uttalte Øye til oss.

Men når offentlig kommunikasjon bedres i Telemark vil aktiviteten øke i boligmarkedet, tror han.

— Tilbake på 70- og 80-tallet var spredningen større. Nå er byene vinnerne, og problemet blir at det ikke er så lett å flytte fra for eksempel Telemark til Oslo. Mange er bundet av boligen på grunn av prisene, sier Øye.

Publisert: