Bruke megler eller selge selv?

Å legge ut en gammel sofa på Torvet på finn.no er null problem for de fleste. Men er det like smart å gjennomføre salget av den største verdien de fleste av oss har, nemlig boligen vår, på egen hånd?

  • Hanne Geelmuyden
Publisert: Publisert:

Som Fagsjef og avdelingsleder i Sørmegleren Kristiansand tar jeg selvfølgelig standpunktet at det er mest fornuftig å bruke megler, og vil videre forklare hvorfor.

Utsikt når man stikker hodet ut av vinduet

Sparer du eller taper du?

Muligheten til å selge bolig selv gjennom digitale selvbetjeningsaktører har vært på markedetnoen år nå. På tross av intens markedsføring fra disse selskapene meldte Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), nylig at hele 98 prosent av bruktboligene som omsettes i Norge formidles via meglere (God Morgen Norge, TV 2, 9. jan. 2019).

Geving fortalte videre at prisen for å bruke megler i snitt ligger på omtrent 55 000 kroner på landsbasis. Men er det virkelig slik at dette utelukkende kan sees på som en utgift, eller er det riktigere å anse meglers bidrag som en kostnad til inntekts ervervelse?

NEF-direktøren trakk særlig fram tre dokumenterte fordeler ved å bruke megler:

  • Det er større sjanser for å oppnå bedre pris på boligen.
  • Salget foregår i tryggere juridiske og økonomiske rammer slik at du reduserer risikoen for konflikter dersom det oppstår klagesaker i etterkant.
  • Du sparer mye tid.

Smarte tips til deg som er på boligjakt

Pris

Går du til en autorisert megler, vet du at vedkommende har solid utdannelse og gjerne lang erfaring med å selge boliger i ditt område. I tillegg har vi tilgang på et stort nettverk av potensielle kjøpere, et velsmurt markedsføringsapparat og kunnskap om relevante statistikker som hjelper oss å sette riktig prisantydning. For ikke å glemme kompetanse på økonomiske forhandlinger. Summen av dette øker, logisk sett og i praksis, sjansene for å oppnå en bedre salgspris.

På boligjakt? Sikt før du skyter!

Trygghet

Det er også et argument at mange kvier seg for å kjøpe direkte av en boligeier. De opplever det som mer utrygt, og dette kan medføre at du mister interessenter som ellers ville bydd på boligen din. Som selger er du dessuten 100 prosent ansvarlig for at nødvendig og korrekt dokumentasjon og informasjon foreligger og er overlevert kjøper før kontrakten signeres. Med en megler på laget reduserer du risikoen for at det oppstår disputter med kjøper i etterkant av salget. Megleren møter deg før prosessen er i gang og gjør planleggingsfasen rasjonell og tilpasset boligen. Du har også megleren i ryggen hele veien, under visning, budrunde og helt fram til sluttføringen av handelen.

Vil at boligannonsen også skal inneholde negative opplysninger

Tid

Ifølge Geving er det ikke uvanlig at en megler, som man kan forutsette vet nøyaktig hvordan prosessen foregår, bruker til sammen 50–60 timer på et boligsalg. Det er mye dokumentasjon og tekniske opplysninger som skal innhentes, prospekt og annonser skal utformes og distribueres til riktige markedskanaler, visninger skal gjennomføres og mange spørsmål fra interessenter må besvares inn imellom. I tillegg kommer dialogen med kjøper og grundige forberedelser til kontrakts- og oppgjørsfasen. Når det gjelder tid spiller også omsetningshastighet inn. Et velsmurt meglerapparat gir jevnt over både bedre pris og raskere omsetning.

Kort oppsummert: Meglerens rådgiverrolle kan ikke erstattes av webbaserte selvbetjeningsaktører. Med en god megler får du en brobygger som skaper trygge og riktige rammer både for kjøper og selger, og jeg er overbevist om at yrket vårt har livets rett også i dagens digitale virkelighet

Publisert: