Nå får du snart den nye – og fjerde – søppeldunken

Ny løsning skal få deg til å resirkulere mer glass- og metallemballasje.

Nå skal samtlige husstander i Kristiansand ha fire dunker for sortering av avfall, deriblant én ny for sortering av glass- og metallemballasje (med burgunderrødt lokk).
  • Christine Gulbrandsen
Publisert: Publisert:

I løpet av få uker skal alle husstander i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla få utlevert en fjerde søppeldunk, denne skal brukes til å samle og sortere rein glass- og metallemballasje.

Oppi skal blant annet glassflasker, syltetøyglass, hermetikkbokser, aluminiumfolie, øl- og brusbokser uten pant, metallokk og telyskapsler.

– Vi ruller ut de første dunkene i starten av mars, og så begynner innsamlingen av det sorterte materialet i starten av mai, sier Elisabeth Helle, avdelingsleder for Kunde og innsamling i Avfall Sør.

Ordningen har vært planlagt i lengre tid, og er en del av strategien for å få økt materiale-gjenvinningen og for å få ned mengden restavfall.

– Vi opplever at det å ha gode løsninger for å hente sortert avfall hjemme hos folk, øker viljene deres for å sortere. Derfor mener vi det er viktig at vi setter i gang en slik ordning også for glass og metall, sier hun.

Fem områder du bør være oppmerksom på for å unngå fuktskader i boligen din

Den nye søppeldunken for sortering av glass- og metallemballasje har burgunder lokk.

Ni ting du bør rydde og kaste nå

– Vinn-vinn for alle

– Dette er gode nyheter både for folk og miljøet. Med henting av glass- og metallemballasje hjemme hos innbyggerne blir det mye enklere å kildesortere og innsamlingen øker med minimum 30 prosent, en vinn-vinn for alle rett og slett, kommenterer Gunhild Solberg, markeds- og kommunikasjonssjef i Sirkel Glass AS. Bedriften mottar glass- og metallemballasje fra kommuner i hele Norge, til gjenvinningsanlegget på Onsøy utenfor Fredrikstad.

– 100 prosent av dette blir sendt til materialgjenvinning – og gjenoppstår så som verdifullt råmateriale for helt nye produkter, legger hun til.

Også Knut Rinden, konsulent i Norsk Metallgjenvinning er positiv til den nye innsamlingsordningen som nå skal innføres i Kristiansandsområdet.

– Det er veldig positivt for miljøet at det blir levert mer glass- og metall til gjenvinning. Når vi gjenvinner aluminium, for eksempel, sparer vi svært mye energi, sier han.

Det å utvinne aluminium er nemlig en krevende prosess som gir store klimautslipp.

– Dette er energi vi slipper å bruke når materialet gjenvinnes. Når aluminium gjenvinnes smeltes den og støpes om på nytt. Dette krever bare 5 prosent av den energien det krever å lage aluminium første gang, sier Rinden.

– Plastinnsamling har vært en suksess

Den nye ordningen for innsamling av glass- og metallemballasje innføres et års tid etter at Avfall Sør startet innsamling av plastemballasje. Dette har foreløpig vært en suksess, ifølge Helle. Tallene deres viser at innsamlingen har ført til at folk er blitt dobbelt så flinke på plastsortering.

– Før vi startet plastinnsamlingen, fikk vi inn omtrent 4 kilo plastavfall per innbygger. Etter innsamlingen, har tallet gått opp til 8 kilo. Vi opplever at folk har tatt imot denne plastinnsamlingen med åpne armer. De fleste har tydeligvis vært veldig klare for å sortere plast hjemme, sier avdelingslederen.

Hun tror likevel det er mye å hente:
– Det er absolutt mye større potensial. De flinkeste kommunene i landet har over 15 kilo per innbygger.

Denne kan kastes i både papir-, rest- og matavfall – avhengig av hvor i landet du bor

Grå dunk med burgunder lokk

Helle håper innsamlingen for glass og metall vil være like populær blant husstandene der ute.

Tall fra Avfall Sør viser at det i 2017 i snitt ble samlet inn 9,5 kilo glass- og metallemballasje per innbygger i Kristiansandsregionen, dette kom da fra returpunktene rundt omkring i regionen. Men med en innsamling hjemme hos folk, satser renovasjonsselskapet på å øke tallet til 16 kilo per innbygger i løpet av første innsamlingsår.

Husholdningene får i utgangspunktet en 140 liters dunk hver, mens flerhusholdninger får større dunk. Dunkene er grå med burgunder lokk og de skal tømmes hver åttende uke – på annenhver tømmedag som den grønne dunken og plastemballasjen.

– Noen synes kanskje det blir litt massivt med en fjerde dunk, men denne skal jo ikke tømmes like ofte som de andre, så den trenger ikke stå ute langs veien eller på gårdsplassen. De som ønsker det, kan la den stå i en garasje eller bod, og så bare trille den fram når tømmingsdagen kommer, sier hun.

De nye sorteringsdunkene, og utkjøringen av dem, har en estimert prislapp på mellom åtte og ti millioner kroner. Ifølge Avfall Sør vil ikke disse avgiftene føre til ekstra utgifter for husholdningene.

Publisert: