Hold barna unna disse

Alle har dem i huset, men barna kan både bli syke og få etseskader om de får det i seg.

Mange av de helt vanlige vaskemidlene som finnes i de fleste hjem, kan føre til skader dersom barna får dem i munn eller øyne.
  • Kari Byklum
Publisert: Publisert:

I disse dager er det mange ferske skolebarn som skal være alene hjemme for første gang. Det er kanskje ikke så lenge før foreldrene kommer hjem fra jobb, men lenge nok til at nysgjerrige skolebarn lar seg friste.

-Foreldre er ofte veldig nøye på å holde farlige produkter unna barna de første leveårene, men så ser vi at noen blir mindre på vakt etter hvert som barna vokser til. Det er synd, for selv om barn i 6 – 9 års alderen ikke smaker på alt mulig lenger, kan de likevel fort glemme seg, sier Lise G. Ringstad i Giftinformasjonen i Folkehelseinstituttet.

Les også Vit hva du kjøper

Det siste året har Giftinformasjonen fått 1600 henvendelser knyttet til akutte hendelse med barn mellom 5 – 9 år. Det dreier seg om alt fra giftige bær og feildosering av medisiner til kjøkkenspray i øyne.

-Vi merker en forskjell fra de minste barna til skolebarn. Mens de yngste barna gjerne smaker på ting for å utforske verden, har de litt større barna oftere uhell ved at de gjerne forveksler ting eller får en «god» idé.

Snakk med barna

Det var få av henvendelsene Giftinformasjonen fikk for denne aldersgruppen som dreide seg om alvorlige skader.

Mange av de helt vanlige vaskemidlene som finnes i de fleste hjem, kan føre til skader dersom barna får dem i munn eller øyne.

-Heldigvis! Men en kunne nok unngått en del engstelse og uro dersom foreldrene snakket mer med barna om dette. Mens barna er små, sier gjerne foreldrene hva som er er farlig eller fjerne dem. Men skolebarn er blitt såpass fornuftige at de forstår det bedre om de også får forklart hvorfor de må holde seg unna ting.

Til tross for gode formaninger går det likevel galt innimellom, så hva bør foreldre passe ekstra på?

-Det første er allerede på skolevei. Nå er det bær – og sopptid, så si tydelig i fra til barnet ditt at det ikke skal smake på verken bær eller sopp uten at det er voksne til stedet.

Les også Slik velger du vaskehjelp

Innenfor husets vegger truer farene i skuffer og skap. Selv om barn vet hva de skal holde seg unna, har Ringstad erfart at det er ekstra fort å la seg friste om det er flere barn i huset.

Avløpsåpnere er farlig

– Produkter som er ekstra farlig og som bør stå utilgjengelig, er etsende stoffer som avløpsåpnere og ovnsrenser. Det kan gi alvorlige etseskader.

Hva gjør man om barnet får det i seg?

-Skyll øynene så raskt som mulig. Får barnet etsende stoffer i seg, må også lege kontaktes. Skyll med det du har tilgang til, det spiller ingen rolle om det er kaldt eller lunket vann.

Hvis de etsende eller giftige stoffene kommer i svelget, bør vesken tynnes ut.

Mange av de helt vanlige vaskemidlene som finnes i de fleste hjem, kan føre til skader dersom barna får dem i munn eller øyne.

-Fjern rester fra munnen, skyll og gi straks noe å drikke. Mange foreldre tror de må gi melk for å nøytralisere, men det er en myte. Det spiller ingen rolle hva du gir dem, forklarer hun.

Giftinformasjonen får også en del henvendelser om barn som har fått kjøkkenspray eller hånddesinfeksjonsmidler i øynene.

-Det er sjelden det gir noe annet enn ubehag, men av og til et det nødvendig med legehjelp. Men det er svært viktig å skylle godt.

Medisiner er også fristende for nysgjerrige småfolk.

-De må oppbevares utilgjengelig så lenge man har barn i huset, avslutter Lise G. Ringstad i Giftinformasjonen.

Publisert: