Har du godt nok drikkevann på hytta?

Folkehelseinstituttet råder til å sjekke — og ta forholdsregler - for å unngå sykdom.

RENT VANN? Mange hytter ligger utenfor kommunale vannforsyningsanlegg, og må derfor ha egne vannkilder. Du bør ha kontroll på vannkvaliteten.
  • Christine Gulbrandsen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Har du hytte uten innlagt vann? Da bør du gå noen ekstra runder for å sikre at vannkilden din er trygg, skriver abito.no, FVNs boligsatsning.

Mange norske hytter ligger så langt unna kommunale vannledninger, at de må sørge for egen vannforsyning. Vannet tas gjerne fra brønner, bekker, innsjøer og tjern.

Felles for disse, er at man selv må passe på at drikkevannet er godt nok. Hvis ikke kan man bli syk. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor alle hytteeiere om å ta viktige forholdsregler for å unngå forurenset drikkevann.

For en gangs skyld går de dyrere hyttene unna:

Les også

- Hyttemarkedet er bedre enn på flere år

Mange sykdomstilfeller

Med jevne mellomrom forekommer det sykdomsutbrudd, som skyldes dårlig drikkevann.

De to siste tiårene har det ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) blitt registrert 78 utbrudd med til sammen 17000 sykdomstilfeller. I tillegg kommer alle smittetilfellene som ikke har blitt registrert.

DRIKKEVANN: Vannforsyningen til norske hytter kommer fra mange forskjellige kilder, alt fra innlagt vann fra godt kontrollerte vannverk, til smelting av snø.

Årsaken er mer eller mindre knyttet til små vannforsyninger, mener FHI. Visk ut grensene mellom ute og inne:

Les også

Slik bygger du hagestue

Trygt vann i brønnen?

En vanlig vannforsyning er drikkevannsbrønn. Blir man syk av å drikke vannet, er som regel årsaken at det er forurenset av avføring fra mennesker eller dyr.

Mus og andre smågnagere kan være bærere av sykdomsfremkallende organismer.

Dersom smågnagere faller i brønnen, kan smitte overføres til mennesker som drikker dette vannet, skriver de på sine nettsider.

Ifølge Mattilsynet er det noen enkle forholdsregler du kan ta for å sikre vannkilden: Fjern forurensningskilder i nærheten, sørg for god drenering rundt brønnen, før jevnlig tilsyn og være oppmerksom på endringer i vannkvaliteten, smaken eller lukten, råder de.

Kommuner får mulighet til å frita fritidsboliger for eiendomsskatt:

Les også

Hytteeierne kan juble for tidlig over endringer i eiendomsskatten

Brungult vann kan være ufarlig

En boret grunnvannsbrønn vil få tilsig av vann fra sprekker i fjellet. Ligger brønnen i et område med lite aktivitet, kan man regne med at vannet er trygt.

I borede brønner i fjell, kan organiske materialer som følger med overflatevannet, føre til at vannet får en brun og brungul farge. Men også jern og mangan kan felles ut som brune og svarte partikler og gi misfarging av vannet.

Vannet kan lukte og smake litt rart, men ifølge FHI er det ikke helsefarlig å drikke vann som er farget av humus, jern eller mangan.

Samtidig, rar lukt og smak kan være tegn på helsefarlige typer for forurensing som for høyt innhold av radon og fluor, og er du i tvil, bør du få analysert vannet før du drikker det.

100.000 kroner for 30 kvadratmeter:

Les også

Enorm interesse for Norges billigste hytte

Beskytt mot smågnagere

Dersom brønnen ligger i et landbruksområde eller i et område med mye hytter eller annen aktivitet, råder FHI til å få analysert vannet for E.coli-bakterier og Intestinale enterokokker relativt snart etter at brønnen er etablert.

Finner man slike bakterier, tyder det på at vannet er forurenset av avføring og kan være smittefarlig.

En gravd brønn beskyttes best mulig mot at vann fra overflaten renner direkte ned i brønnen. Før man drikker vannet, kan det være lurt å inspisere brønnen med tanke på eventuelle smågnagere som kan ligge døde i vannet.

Dersom dette er tilfelle, må det døde dyret fjernes, og vannet bør fosskokes før det drikkes.

Harepest kan være forårsaket av smågnagere som har druknet i vann. Dersom det er meldt om harepest i ditt område, bør du koke vann dersom du henter det fra bekker og elver.

I områder der det foregående sommer var stor bestand av smågnagere, såkalt «lemenår», skal man være spesielt oppmerksom.

En liten hytte i storslått landskap:

Les også

Norsk hytte vekker internasjonal oppsikt

Kan smelte snø

Vann fra smeltet snø kan for mange være et alternativ når annen vannkilde ikke er tilgjengelig vinterstid.

Snø som ser hvit og fin ut vil høyst sannsynlig kunne drikkes uten å måtte kokes. Dersom man skulle være i tvil, vil man være helt trygg ved å koke vannet.

Snø som smelter på hyttetaket vil tilsvarende kunne benyttes. Dersom taket består av trykkimpregnert materiale eller eternittplater, skal det ikke drikkes eller benyttes i matlaging.

Artikkelen er skrevet av abito.no, Fædrelandsvennens boligsatsning på nett.

Alt om hytta:

Publisert: