I Bergen selges boliger nesten 20 dager raskere enn i resten av landet

I Bergen tok det i juli 42 dager i gjennomsnitt å selge en eiendom. Dette er raskest i landet.