Drømmer du om mer plass?

En hagestue kan være løsningen. Sjekk hva som skal til for at du kan bygge uten å søke!

Det finnes mange mulighet for å få noen ekstra kvadratmetere i hagen. Det kan være alt fra å bygge egentegnede anneks til å sette opp ferdigproduserte hagestuer. Denne er laget av Enkelrum.
  • Christine Gulbrandsen
Publisert: Publisert:

Hvem drømmer vel ikke om en smukk, lun hagestue eller en praktisk og inspirerende skrivestue i hagen?

En drøm kan ofte være langt fra virkelighet, men de forenklede byggereglene fra i fjor har gjort sitt til at det kan bli enklere å realisere drømmen.

Les også Slik bygger du hagestue

Det finnes mange mulighet for å få noen ekstra kvadratmetere i hagen. Det kan være alt fra å bygge egentegnede anneks til å sette opp ferdigproduserte hagestuer.

Uansett hva slags løsning du velger for ekstrarommet i hagen, bør du dobbeltsjekke at de forenklede reglene gjelder i ditt prosjekt.

Uten å søke

1\. juli 2015 trådde de nye reglene for å sette opp anneks, skrivestuer, uthus og bod i hagen, i kraft. Nå kan du bygge uten å søke, så lenge bygningene er maks 50 kvadratmeter store, ikke overstiger maks møne- og gesimshøyde på respektive 4 og 3 meter, står inntil en meter fra nabogrensen, og ikke skal brukes til beboelse eller overnatting.

Men også på at du bygger i samsvar med andre lover og regler. For eksempel, ta en titt på kommunen reguleringsplan eller granneloven. Her kan det ligger noen skjær i sjøen, som kompliserer prosjektet. Du kan for eksempel benytte deg av den digitale veilederen som

Direktoratet for byggekvalitet har laget et digitalt verktøy, som kan hjelpe deg med regler og forutsetninger rundt ditt prosjekt. Ved å svare på 17 spørsmål, får du sjekket om du trenger å søke før bygging.

Fem ting du må vite om reglene

1\. Du må sjekke grad av utnytting på tomten din. Har du nok areal igjen til å bygge noe mer? Arealplanen (kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan) kan si noe om adkomst til og fra eiendommen, i tillegg til fargevalg og mønehøyde.

2\. Bygget du oppfører er fortsatt et tiltak som skal oppfylle alle krav i teknisk forskrift og alle materielle krav i plan- og bygningsloven.

3\. Skal noen bo der? Da må du søke kommunen. Bygger du uten å søke kan ikke bygget inneholde rom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom.

4\. Det er brannkrav til bygget. Hvis alle naboene dine har bygget garasjer mellom bolighusene er det ikke sikkert du får lov til det samme, for da kan en brann føre til at uakseptabelt mange hus brenner ned. Det kalles et seksjoneringsskille/brannseksjon, og består av et område på maks 1200 kvadratmeter bruttoareal.

5\. Det er ikke krav om å sende formelt varsel hvis du bygger uten å søke. Men ifølge grannelova må du likevel snakke med naboen.

Les også Det er en ting du trenger for å lykkes i hagen. Det er dette!

FAKTA:

Dette kan du bygge uten å søke:

Regler fra 1. juli 2015.

Bygg/garasje:

– Alternative bygg/bruksområder er garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus, dukkestue eller lignende

– Man kan ikke bygge for beboelse uten søknad. Bygget kan ikke brukes til overnatting. Man kan altså ikke ha kjøkken, stue, soverom og våtrom

– Bygget kan være maks 50 kvadratmeter stort og bygges inntil én meter fra nabogrensen

– Mønehøyde er opp til fire meter og gesimshøyden opp til tre meter

Balkong, veranda og lignende:

– Tilbygg på maks 15 kvadratmeter. Det kan være balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod

– Dette tilbygget må være fire meter eller mer fra nabogrensen

– Man kan ikke bo i tilbygget

Mindre bygg, levegger:

– Mindre bygg, for eksempel levegger (inntil 1,8 meter høy og 10,0 meter lang), forstøtningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser kan oppføres uten søknad

– Mindre levegger (inntil 1,8 meter høy og fem meter lang) kan oppføres inntil naboen uten søknad

– Flere antennesystemer kan settes opp uten søknad

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Publisert: