Derfor bør ikke varmtvannstanken stå i kjelleren

Spar strøm ved å ha den i rom med behov for oppvarming.

En varmtvannsbereder har et stort varmetap. Tenker du energiøkonomisk, plasserer du den derfor i rom som trenger oppvarming.
  • Christine Gulbrandsen
Publisert: Publisert:

I løpet av et år vil en varmtvannsbereder avgi mye varme ut i rommet den står i. En 200 liters bereder vil avgi nesten 1000 kWh årlig, ifølge SINTEF Energi. Så dersom du er opptatt av energiøkonomisering, bør du plassere varmtvannsberederen i et rom som trenger oppvarming. Da unngår du å fyre for kråkene.

– Varmetapet fra vannberederen vil være med på å redusere behov for romoppvarming i fyringssesongen. Derfor bør egentlig en vannbereder stå i rom der det er behov for varmen den avgir, sier Trond Paasche, energirådgiver i Enova.

Også Jacob Stang, forsker i SINTEF Energi, synes det er en god ide.

– Normalt sett har et hus varmebehov store deler av året. Så det beste er derfor at varmtvannsberederen plasseres i det rommet med størst behov for varmetilskudd året gjennom, sier Stang.

Les også To av tre betaler for mye for strømmen. Gjør du det, også?

Ikke nøvendigvis økonomisk å flytte berederen

Men dersom vannberederen allerede er plassert i et kaldt rom, er det ikke sikkert det lønner seg å flytte den til et rom som trenger varmen den avgir.

– Nei, for det å flytte berederen til et varmere rom, som for eksempel badet, medfører en ekstra kostnad for arbeidet med flyttingen. Dessuten vil den da også stjele plass på badet, sier Paasche og fortsetter:

– Her må man se reduksjon av varmetap fra bereder opp mot økt kostnad for flytting samt om det da vil bli et økt behov for mer energi til romoppvarming av kjellerrommet som da mistet varme fra berederen, sier Paasche.

Les også Fem ting du bør vite om smarte strømmålere

TIPS

Isoler rør fra vannbereder, slik at du reduserer varmetapet fra varmtvannsrør i rom der det ikke er behov for varmen.

Varmetapet fra berederen er proporsjonalt med størrelsen på berederen. Og i et hus bygget etter den såkalte passivstandarden, er varmetapet fra berederen en stor andel av byggets energiforbruk.

Kilde: Enova, SINTEF Energi

Publisert: