Kastes ut av egen bolig etter syv år

— Jeg trodde kommunene var til for oss innbyggere, men nå hiver de oss på gaten uten å føle ansvar for noen ting.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Hvis ikke alle er ute i løpet av april, må det lille borettslaget betale 500 kroner i dagbøter. Nå har Navelsaker og de øvrige andelseierne tatt ut stevning mot Br Straume AS og styreleder Morten Straume, som i sin tid kjøpte huset, etablerte borettslag og solgte de seks leilighetene videre.

— Vi står med boliger vi eier, men ikke kan bo i. Taper vi saken går jeg personlig konkurs, sier Gro Navelsaker.

Hun og de andre andelseierne i borettslaget ber om at kjøpet fra Br Straume heves, og at de får erstatning for tapet de har lidd.

Ble aldri søkt

I eiendomsregisteret (matrikkelen), som Bergen kommune driver, står det at Damsgårdsveien 148 på Laksevåg inneholder seks boenheter. Men da huset ble bygget om og delt opp i seks leiligheter for drøye ti år siden, ble det aldri søkt om seksjonering, og det ble aldri gitt tillatelse til slik bruksendring. Denne oppdelingen i seks små leiligheter skjedde før Br Straume kjøpte eiendommen. For to år siden ble kommunen invitert på befaring av en potensiell kjøper til en av leilighetene.

Da kom sjokket. Endringene som var foretatt var ikke søkt om, og var dessuten i strid med en rekke forskrifter. Morten Straume, som i 2006 etablerte borettslaget, fikk til en særkonferanse med kommunen og søkte om bruksendring for de seks leilighetene i ettertid. Men presset på kommunen nådde ikke frem. 19. desember kom det endelige avslaget fra kommunen, og 13. februar i år følger de opp med vedtak om at den ulovlige bruken av eiendommen må opphøre.

Ikke gjort jobben sin

— Jeg trodde kommunene var til for oss innbyggere, men nå hiver de oss på gaten uten å føle ansvar for noen ting. Her er det mange som ikke har gjort jobben sin, og nå toer alle sine hender, sier Navelsaker.

Hun avviser fullstendig at de som kjøpere har vært dumme som ikke har undersøkt nok før de kjøpte.

– I eiendomsregisteret som meglere og alle bruker når de handler bolig, står denne eiendommen oppført med seks boenheter. Borettslaget som vi driver ble etablert av en advokat, og mange har kjøpt sine leiligheter gjennom meglere. Ingen kan forvente at vanlige boligkjøpere skal gå bak deres opplysninger og sjekke noe mer, sier Navelsaker.

Nesten som Ladegårdsgaten

Selv betalte hun 825.000 kroner i innskudd pluss 599.000 kroner i fellesgjeld, da hun i 2006 kjøpte sin 30 kvadratmeters leilighet.

KAN UMULIG LASTES: - Da jeg kjøpte leiligheten i 2006 sto den oppført sammen med fem andre leiligheter i kommunens eiendomsregister. En advokat hadde nylig organisert borettslaget som jeg kjøpte meg inn i, og en eiendomsmegler sto for salget. Hvem tenker da på å sjekke noe mer? spør Gro Navelsaker som etter syv år ikke lenger får bo i leiligheten sin.

— Jeg var gravid. Trengte et sted å bo. Og dette var det billigste jeg fant i nærheten av sentrum. Hele situasjonen er så håpløs at den har gått på helsen løs, sier hun.

Borettslagets advokat, Christian Grahl-Madsen, sammenligner denne saken med situasjonen for beboerne i Ladegårdsgaten.

— Problemene med feil i eiendomsregisteret skjer imidlertid langt oftere enn at grunnforholdene under huset slår sprekker. Og i disse sakene har kommunen som ansvarlig for matrikkelen et ansvar, mener Grahl-Madsen.

Proffe selgere

Av de mange som ikke har gjort jobben sin med denne eiendommen har borettslaget valgt å stevne den profesjonelle eiendomsinvestoren Morten Straume, og selskapet Br Madsen AS, som han eier sammen med broren.

— Da Br Straume kjøpte sto det eksplisitt i kjøpekontrakt med selger at ferdigattest på eiendommen manglet. De kjøpte likevel Damsgårdsgaten 148 for 3,75 millioner kroner, gjorde lite annet med den enn å etablere et borettslag og selge de seks enhetene videre for drøye seks millioner kroner – uten å informere de nye kjøperne om manglene. Morten Straume handlet også i strid med borettslagsloven, sier Grahl-Madsen.

Dyr advokatmat

Siden har andelsleilighetene vært solgt videre flere ganger. Ingen som bor der nå kjøpte i sin tid av Br Madsen. Og i tillegg til stevningen borettslaget har tatt ut mot Madsen, er flere av dagens eiere i ferd med å saksøke selgerne de selv kjøpte av.

— Det er ikke nok med at verdien av eiendommen er kraftig redusert. Samtidig øker bare kostnadene knyttet til de mange konfliktene rundt Damsgårdsgaten 148, sier Grahl-Madsen.

På vegne av borettslaget krever han Br Straume og styrelederen for inntil 8,1 millioner kroner, som dekker den samlede salgssummen til borettslaget i 2006, pluss en beregnet verdistigning på eiendommen.

Br Straume AS hadde i 2011 et underskudd på 2,3 millioner kroner før skatt, og en bokført egenkapital på fem millioner kroner. Morten Straume eier imidlertid andre eiendomsselskaper som har gjort det atskillig bedre.

Publisert: