Riv driten og bygg nytt, var rådet de fikk da de kjøpte den gamle gården

– Mange ristet på hodet da vi kjøpte, forteller Nils Heskestad.