Så mye steg boligprisene i Kristiansand i 2016

Boligprisene i Kristiansand steg med 4,3 prosent gjennom 2016, viser den ferske årsstatistikken fra Eiendom Norge. Kun Stavanger av de større byene hadde en svakere utvikling.

Publisert: Publisert:

-Sørlandet har det vil kan kalle en ønsket utvikling i boligprisene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, til Fædrelandsvennen.

De siste tolv månedene steg boligprisene i Kristiansand med 4,3 prosent. Aust-Agder følger like bak med 4,2 prosent, mens Vest-Agder hadde en boligprisvekst på 3,5 prosent.

Boligprisfall i vest

For landet som helhet er boligprisene 12,8 prosent høyere enn for tolv måneder siden.

Sterkest prisutvikling i 2016 hadde Oslo og Drammen med en 12 måneders vekst fra desember 2015 til desember 2016 på henholdsvis 23,3 prosent og 16,5 prosent. Svakest utvikling hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 2,6 prosent og 1,4 prosent.

Lavest siste ti år

Kristiansand har også den laveste boligprisøkningen blant de største byene de siste ti årene med en vekst på 45,3 prosent. Til sammenligning har boligprisene i Oslo steget med det dobbelte, hele 91,7 prosent.

– Skryter av landsdelen

– Boligprisutviklingen i Agderfylkene, inkludert Kristiansand og Arendal, har vært moderat de siste ti årene, og svinger også mindre enn i andre regioner. Vi har derfor skrytt litt av landsdelen og den offensive holdningene kommunene har hatt til boligbygging, fortsetter Dreyer.

Han mener prisnivået i regionen er fornuftig, og at få ønsker seg en prisutvikling som i Oslo.

– Konsekvensen av den veksten vi ser i Oslo er økt gjeld i husholdningene. Derfor bør man heller ønske seg utviklingen dere har hatt i sør de siste ti årene, som ligger like over prisutviklingen i samfunnet for øvrig.

Så vidt i pluss

For desember karret Kristiansand seg så vidt over på plussiden med en boligprisvekst på 0,1 prosent. For Vest-Agder for øvrig var prisstigningen på 0,3 prosent, mens den for Aust-Agder var på 0,4 prosent. Snittet for Norge lå på 0,5 prosent, mens Oslo lå høyest med 0,9 prosents økning.

Lang salgstid i sør

At det i Kristiansand i gjennomsnitt tok 101 dager å selge en bolig, lengst av de større byene, mens det i Aust-Agder tok hele 152 dager, bekymrer ikke Dreyer.

– I desember legges det få nye boliger ut for salg, så det er mye gammelt som ligger ute. Omsetningstiden vil falle de nærmeste månedene, spår Dreyer.

Det nærmeste året tror Eiendom Norge-sjefen at utviklingen vil fortsette som før.

Publisert: