Slik ser ekspertene for seg boligmarkedet i 2018

Stabilt og relativt likt årets marked, er ekspertenes stalltips.

Ekspertene er spente på boligmarkedet i 2018.
  • Christine Gulbrandsen
Publisert Publisert

Samfunnsøkonomisk analyse tror boligmarkedet i Kristiansand vil se en boligprisvekst på 0,5 prosent i året som kommer, mens det i landet for øvrig blir prisfall på 3,3 prosent.
Vi spurte fem boligeksperter på Sørlandet om hvordan de ser for seg at boligmarkedet blir i 2018. Her er deres prognoser:

Ingrid Svendsen

Ingrid Svendsen, Eiendomsmegler i Sørmegleren avd. Grimstad:
– Boligmarkedet i vår region har vi har vært gjennom et år som har hatt mindre svingninger enn det har tilfelle mange andre steder i landet. Aust-Agder har samlet sett hatt en svak oppgang på en prosent, mens det i Vest-Agder har vært en svak nedgang på -0,6 prosent.

Hun tror trenden kommer til å fortsette i boligåret 2018. Og med bedrede utsikter for norsk økonomi generelt, tror hun også at den negative smitteeffektene som Kristiansand har opplevd både fra Stavanger-regionen og nedgangen i boligprisene i Oslo, forhåpentligvis kan snu til den positive siden neste år.

Les også

Her må du punge ut 85.000 kroner for én kvadratmeter

Sjekk tallene for din by.

Hun forklarer at det i lang tid har vært bra balanse mellom tilbud og etterspørsel på boligmarkedet på Sørlandet. Og at prisen derfor har utviklet seg mer i samsvar med den vanlige prisutviklingen i samfunnet ellers.

– Dette er en mer forutsigbar situasjon for både de som skal kjøpe og selge boliger. Så lenge denne balansen opprettholdes, har vi ingen tro på de store svingningene i boligmarkedet på Sørlandet.

Gustav Sædberg

Gustav Sædberg, eiendomsmegler i Meglerhuset Sædberg:
– Vi tror at boligmarkedet i Kristiansand blir veldig likt som de siste årene. Her har omsetningstida satt seg, og selgerne er innforstått med at det tar litt tid å selge. Kjøperne har da mulighet til å se på flere objekter, og ikke minst se to ganger på aktuelle boligene.

Han påpeker at rentesignalene fremdeles er gode, at arbeidsledigheten er stabil og at boliglånsforskriften har hatt en virkning med nedkjøling av boligmarkedet – spesielt i Oslo.

Om denne forskriften fortsetter eller blir endret på nyåret, er han noe usikker på.

– Her vil jeg gjerne presisere at vi ser en uheldig gruppe som har fått merke boliglånsforskriften – de eldre. De har fått problemer med å få midlertidige lån, selv med gjeldfrie hus som de skal selge.

Eivind Bjorå

Eivind Bjorå, eiendomsmegler og daglig leder av DNB Eiendom avd. Lillesand:
– Boligåret 2018 på Sørlandet vil nok være som i dag. En liten prisjustering på et par prosent ned i starten av året, før det løfter seg mot våren og sommeren.
Han mener Oslomarkedet legger en liten demper på markedet i sør, men den største bremseklossen er kravet om egenkapital.
– Kundene må selge sin egen bolig før de kjøper ny, noe som gjør at det er mange i markedet, men de kan ikke by eller kjøpe før de har solgt.

Andreas Jølstad

Andreas Jølstad, eiendomsmegler i Sørmegleren:
– Vi er spent på boligmarkedet i 2018. Vi ser at mye styres av bankene og deres retningslinjer. Er bankene medgjørlige med utlån og mellomfinansiering, så tror jeg at markedet blir bra.

Jølstad tror ikke det vil bli noen nye prisrekorder, men derimot ser han for seg en liten prisvekst.

– Det er mange nye boligprosjekter i Kristiansandsregionen som gjør at omløpshastigheten holder seg stabil på mellom 65–70 dager. Samtidig, med det utbudet som er i dagens boligmarked, vil nok prisøkningen være moderat. Men det blir spennende å se hvordan markedet starter i 2018 og vi håper det blir bra!

Sveinung Hedding-Valvik

Sveinung Hedding-Valvik, banksjef for DNB Vest-Agder:
– Vi ser for oss en flat utvikling i boligmarkedet i Kristiansand i 2018, selv om DNB Markets forventer et prisfall på omkring 3.5 prosent på landsbasis.
Han begrunner det med at Kristiansand er preget av et marked som er stabilt med godt tilbud og mye å velge mellom. Det er også flere spennende boligprosjekter på gang.
– Dette gir kjøperne tid til å områ seg, samtidig som stabiliteten reduserer risikoen ved mellomfinansiering.
DNB Markets anslår at norsk økonomi vil styrke seg, at privatpersoner får sterkere kjøpekraft, og at fortsatt lave renter og færre arbeidsledige vil bidra til at 2018 blir et godt år for privatøkonomien til folk flest.

– Sørlandet preges også av optimisme og har vist over tid at vi har et næringsliv som er gode på omstilling. Vi ser en økende urbanisering i vår landsdel, som fører til at kristiansandsområdet er attraktivt å etablere seg i. Jeg tror også at områder øst og vest i Agder vil vise en bedring i utviklingen basert på infrastrukturprosjektene som pågår i regionen.

Han viser til at Finanstilsynet nylig la fram sine økonomiske utsikter, hvor de slo fast at boligprisene og husholdningenes gjeldsbelastning er historisk høy.

– Den høye gjeldsbelastningen gjør oss sårbare for et økonomisk omslag. Vi er opptatt av at husholdningene ikke skal få for stor gjeld og vi mener at boliglånsforskriften har vært sunn for prisutviklingen, særlig i Oslo. Til våren skal myndighetene vurdere om forskriftene bør endres, avvikles eller videreføres. Dette vil naturlig nok påvirke markedet både nasjonalt og lokalt i Agder.

Publisert

Mest lest

  1. Brann laget cupfest: – Han er for god til å sitte på benken

  2. Flere syvere på spillerbørsen etter at Brann lekte seg videre

  3. TV 2 beklager Fredrik Græsviks oppførsel og meldinger

  4. Slik får de strandsonen til å fremstå privat. Her kan du gå og ikke gå i sommer.