Du må aldri kaste batterier i søppeldunken

Noen batterier innholdet miljøskadelige stoffer, mens andre er ufarlige. Men uansett hva slags batterier du har hjemme, skal de ikke i den vanlige søppeldunken.

Noen batterier inneholder de mest miljøskadelige stoffene vi kjenner til, og må behandles deretter.
  • Kari Byklum
Publisert: Publisert:

– Det kan være vanskelige å se forskjell på hvilke batterier som er miljøfarlige og hvilke batterier som ikke er farlig avfall. Derfor skal alle batterier leveres inn, og deretter blir de sortert på forsvarlig måte, sier Pål Spillum, seksjonsleder for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet.

Alle som selger batterier plikter å ta imot brukte batterier av den samme typen som de selger. I tillegg kan brukte batterier leveres til kommunale miljøstasjoner. Ifølge Spillum kan forbrukerne være trygge på at de innleverte batteriene håndteres riktig.

– Ja, alle batterier som blir levert inn enten det er i matbutikk, elektronikkbutikk eller på et kommunalt mottak går inn i det samme innsamlingssystemet, og blir behandlet på en god måte. De metallene i batteriene som kan gjenvinnes blir brukt til nye produkter, og miljøfarlige komponenter går til separat behandling, forklarer han.

Noen batterier inneholder de mest miljøskadelige stoffene vi kjenner til, og må behandles deretter.

Plikter å samle inn

Det er litt ulik praksis på hvordan butikkene håndterer innsamlingen.

– En del har klebelapp på butikkdøra for å vise at man kan levere batterier, mens andre har egne miljøstasjoner i butikken der du kan levere dem. Noen har også plassert ut batterireturs eske for innsamling av alkaliske batterier. Men uansett hvordan det gjøres, skal batteriene som selges også tas i retur, sier Bim Cornelia Kase hos Norsk Gjenvinning.

Her kan lese mer om håndtering av batterier.

Les også Dette skal i den bruke dunken

Livsfarlige stoffer

Ifølge erdetfarlig.nobestår alle av én eller flere celler hvor kjemisk energi blir omdannet til elektrisk energi. Noen av batteriene inneholder bly og kvikksølv og noen inneholder etsende syre eller lut. Og det er knappcellebatterier og batterier merket Pb, Hg og Cd som inneholder de aller farligste stoffene.

Andre batterier inneholder ikke nødvendigvis farlige stoffer, men derimot stoffer som kan gå til gjenvinning. Og derfor skal altså alle brukte batterier leveres inn.

Noen batterier inneholder de mest miljøskadelige stoffene vi kjenner til, og må behandles deretter.

Spillum i Miljødirektoratet forklarer at det er svært viktig at folk ikke kaster batterier i vanlig søppel, og sier at noen batterier inneholder tungmetaller, som er blant de farligste miljøgiftene vi kjenner til.

Kan gi fosterskader

– Kvikksølv utgjør en trussel både for miljøet og menneskers helse. Bly kan gi fosterskader, kadmium kan være kreftframkallende og tungmetallforbindelser er ikke nedbrytbare. Når disse havner i naturen, vil de være skadelige i mange år, sier han.

Les også Snart får du egen søppel til plast

Planter og småorganismer i jord og vann tar dem opp, og de er giftige for planter og dyr også ved lave konsentrasjoner. Miljøgiftene går inn i næringskjeden, og på grunn av svært langsom utskillelse skjer en oppkonsentrering.

– Jeg har ikke konkret tall på innsamlingsnivået, men generelt er folk flinke til å levere batterier, sier Spillum.

Publisert: