• 
               I karnappet kan Svein Storli la tankane flyga og hovudet kvila.
    I karnappet kan Svein Storli la tankane flyga og hovudet kvila. FOTO: Jan Inge Haga

Hyttedraumen tok form i Canada

Marit og Svein forstod at dei berre måtte få seg hytte på fjellet etter tre år i Canada.