Ikke tenn for mange stearinlys

Dersom man tenner mange stearinys, kan deler av inneklimaet bli like dårlig som ved moderat røyking.

Røyk og os, spesielt fra oppvarmede lys som inneholder mye parafin, oppleves ofte ubehagelig.
  • Kari Byklum
Publisert: Publisert:

– Innholdet i gassene og partiklene som kommer fra stearinlysbrenning kan irritere både luftveier og slimhinner. I noen tilfeller kan det sammenlignes med det man ser ved innånding av andre typer forbrenningsprodukter, og det kan medføre helsereaksjoner på sikt, sier Kent Hart, fagsjef i Astma -og allergiforbundet.

Når stearin forbrennes vil dette danne en kompleks blanding av organiske stoffer, der enkelte av dem er vist å kunne fremkalle sykdom, gitt at mengdene er store nok.

– Vi får jevnlig tilbakemeldinger på at folk plages av stearinlysbrenning, og spesielt nå som vi går mot høst og vinter. Derfor er vår anbefaling å unngå eller begrense bruken der det er nødvendig å ta hensyn til det, fortsetter han.

I hovedsak produserer stearinlys sot, partikler, lukter og forbrenningsgasser. I tillegg til at enkelte opplever det som ubehagelig for luftveier og slimhinner, kan partiklene fra stearinlys bidra til å sote ned innemiljøet.

Les også Fakta om stearinlys

At innendørs stearinlysbrenning er mest utbredt i den tiden hvor kvaliteten på uteluften er dårligst, gir ekstra plager for mange.

– Fyrer du med stearinlys inne, vil dette bidraget komme i tillegg til det som nærmest uunngåelig kommer inn i boligen fra forurenset uteluft, sier Hart.

Røyk og os, spesielt fra oppvarmede lys som inneholder mye parafin, oppleves ofte ubehagelig.

Sammenligner med røyking

I følge forsker Johan Øvrevik ved avdeling for luftforurensning og støy ved Folkehelseinstituttet finnes det studier fra Danmark som viser at personer fra hjem der det brennes mye stearinlys, har noe redusert lungefunksjon og tegn til betennelsesreaksjoner i luftveiene. Man kan verken bekrefte eller avkrefte at disse funnene utelukkende skyldes mye stearinlysbrenning, men samtidig kan utstrakt bruk i enkelte tilfeller gi såpass dårlig inneluft at det kan sammenlignes med nivåer ved moderat røyking inne,

– Vi vet ikke med sikkerhet hvor helseskadelig sotpartikler fra stearinlys er sammenlignet med for eksempel sigarettrøyking. Vi vil ikke ta kosen fra folk, men der det er små barn og astmatikere så anbefaler vi å redusere forurensningsbelastningen mest mulig, sier Øvrevik.

Et godt alternativ kan være å velge svanemerkede stearinlys.

Puster inn sotpartikler

I følge erdetfarlig.no kan levende lys inneholde verstingstoffer som krom og bly. Bly kan finnes i vekene i lys som er importert. Og siden flere lys i et lite rom med lav luftgjennomstrømning kan føre til luftveisirritasjoner og hodepine, anbefaler Miljødirektoratet, som står bak dette nettstedet, å begrense bruken av spesielt duftlys.

Røyk og os, spesielt fra oppvarmede lys som inneholder mye parafin, oppleves ofte ubehagelig.

Det er Jostein Rostrup, lege ved Astma og allergisenteret i Kristiansand enig i.

– Røyk og os, spesielt fra oppvarmede lys som inneholder mye parafin, irriterer luftveiene våre, og enkelte kan få symptomer som hoste og tett pust. Og det verste er duftlys, som i tillegg inneholder sterke kjemikalier som noen synes lukter godt. Astmatikere kan reagere på selve lukten av lyset, også uten at de er tent, sier Rostrup.

Les også

Les også Stearinlys er ikke bra for taket

Lune kvelder med stearinlys er hyggelig, men det er brutalt for hvitmalte tak.

Husk god avstand

En annen utfordring med levende lys, er selvsagt brannfaren. Per Kristen Brekke hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier at det er svært viktig med god lufting og god avstand mellom lysene.

-Hvis du skal tenne flere lys, bør lysene stå rundt 10 centimeter fra hverandre slik at varmen fra lysene ikke smelter hverandre.

Det gjelder også stearinlys.

– Dersom telysene står for tett, kan stearinen eller voksen i lysene bli for varm og føre til at lysene renner kraftig eller flammer opp, sier Brekke.

Publisert: