Det finnes krav om hvor mange stikkontakter boligen skal ha

Har du riktig antall?

  • Christine Gulbrandsen
Publisert: Publisert:

– Det er ikke ulovlig å bruke skjøteledninger, men det er en grense for hvor mange man skal ha, sier teknisk ansvarlig i Elsikkerhet Norge, Steinar Myrvåg.

Dersom du kjøper en bolig bygd etter at de nye kravene til elsikkerhet kom, altså via Bolignormen 2010, skal det være et minimum antall stikkontakter i boligen.

Akkurat hvor mange, avhenger av boligens størrelse.

– Hensikten med kravene er å beskytte mot brann grunnet overbelastning eller varmgang, og redusere bruken av skjøteledninger og skjøtekontakter, fortsetter Myrvåg.

Fem ting du bør vite om smarte strømmålere

Han forklarer at normen kom som følge av at man i nybolig-bransjen, så en klar tendens til å spinke og spare på alle mulige utgiftsposter for å være konkurransedyktige.

– Det førte blant annet til at nye boliger ofte ble satt opp med for få stikkontakter. Noe som førte til at det måtte bli vel mye skjøteledninger, sier han.

Skjøteledninger hulter til bulter.

Også de med eldre boliger bør etterleve normen

Normen stiller altså konkrete krav til at det skal installeres et minimum antall faste stikkontakter i en bolig. Plasseringen av stikkontaktene skal fordeles over hele rommet, men skal også tilpasses planlagt plassering av utstyr og møbler.

– Når nye normer trer i kraft, har de ikke tilbakevirkende kraft, sier fagsjef Lars Ihler i Norsk Elektroteknisk Komite. Det betyr at de med boliger bygd før 2010, ikke behøver å forholde seg til kravene.

Likevel har han et klart råd til alle boligeiere:

– Vi anbefaler utvilsomt at alle forsøker å etterleve den nye normen. Det er fordi den trygger boligen, og senker risikoen for brann, påpeker han.

Ihler anbefaler at man selv gjør en vurdering av hvor mange stikkontakter man har, og deretter kontakter elektriker for å få montert eventuelle, nye stikkontakter.

Publisert: