Disse annonsene skal stoppe deg fra å kjøpe svart arbeid

Samarbeid mot svart økonomi i Sør-Trøndelag har satt inn annonsene blant tradisjonelle rubrikk— og «arbeid utføres»-annonser.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

— Det er en holdningskampanje. Vi vil at alle skal reflektere selv over hvor de setter grensen, og at alle skal vite hvem de kjøper varer og tjenester av, sier spesialrevisor Johan Hægstad, som er leder i Samarbeid mot svart økonomi i Sør-Trøndelag.

Nytt grep

I flere trønderske aviser har samarbeidet annonsert blant rubrikkannonsene den siste tiden.

«Arbeid utføres»-annonser med riv av-lapper er hengt opp flere steder i Midt-Norge i forbindelse med kampanjen.

— Tilbakemeldingene er udelt positive. Vi prøver noe nytt, og gikk ut med rubrikkannonser uten avsender fordi vi ville skape nysgjerrighet, sier Hægstad om kampanjen som vil pågå ut juli.

Mange motiver

Samarbeid mot svart økonomi er en allianse av Kommunesektorens organisasjon (KS), LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten.

— Svart arbeid er et samfunnsproblem. NHOs beveggrunner for å være med, er å sikre sunne bedrifter, LO vil sikre sunne arbeidsplasser og KS vil sikre skatteinngangen. Hver aktør har sine motiver, men totalen er at vi prøver å få gjort noe med konkurransevridningen som den seriøse delen av næringslivet taper på, sier Hægstad.

Sjekk firmaet

Foruten å få folk til å reflektere omkring svart arbeid, ønsker Samarbeid mot svart økonomi også å opplyse om hvilke regler som gjelder for kjøp av tjenester.

Hægstad viser til at husstander kan betale opptil 4000 kroner hvert år til flere personer, som slipper å betale skatt av pengene så lenge de ikke er næringsdrivende. Du kan også betale opptil 60 000 kroner i året for leie av arbeidskraft som ikke er næringsdrivende, uten å betale arbeidsgiveravgift. Men da må du fylle ut et skjema.

Hægstad oppfordrer folk til å sjekke om firmaet de kjøper tjenester av driver hvitt på nettstedet handlehvitt.no.

Mørketall

I fjor avslørte skatteetatens kontroller at 29 milliarder kroner ikke var oppgitt til beskatning på landsbasis. Hægstad forteller at undersøkelser tyder på at mørketallene for skatteunndragelser er store.

  • Betaler du over 10 000 kroner svart kan du bli politianmeldt for skatte- og avgiftsunndragelse. Spesialrevisor Johan Hægstad
afp000550883-OfnD6jntsV.jpg

— Vi antar at det ligger i størrelsesorden tre til fem prosent av bruttonasjonalproduktet, i hundremilliardersklassen totalt for Norge. Til syvende og sist er det et spørsmål om velferdsstatens eksistens og finansiering av velferdsgoder som skoler, vei, barnehager og kulturtilbud, sier Hægstad.

650 mill. i Midt-Norge

Skatt Midt-Norge avdekket i kontroller at 650 millioner kroner i inntekt ikke var oppgitt til beskatning i fjor. I tillegg ble det avdekket momskrav på 78 millioner.

42 millioner i uoppgitt inntekt ble avdekket i kontanthandelsvirksomheter, som blant annet restauranter, frisører og byggebransjen. I virksomheter som driver med kontanthandel ble det også avdekket momskrav på 5,9 millioner.

- Ikke alltid billig

Hægstad mener det er flere grunner til at folk velger å kjøpe varer og tjenester svart.

— Det er pris, tilgjengelighet, de er redd for skjemaveldet eller det kan være de ikke reflekterer nok selv. Vi går ikke ut med pekefingeren, men ber folk tenke selv, sier Hægstad.

Han mener det ikke alltid er så billig å velge svart.

— Det er myter ute og går om at svart er billig. Det er ikke alltid billig, fordi de tar priser de tror markedet klarer å betale. Kjøperne er samtidig uvitende om hvilken pris den seriøse delen av næringslivet tar, sier Hægstad.

Det er heller ikke risikofritt å betale svart.

— Betaler du over 10 000 kroner svart kan du bli politianmeldt for skatte- og avgiftsunndragelse, sier Hægstad.

Publisert