Eiendomsmegler dømt til å betale kjøper 1,7 millioner i erstatning

Årsak: En kommunal vannledning midt på tomten.

SKJULTE VANN- OG AVLØPSLEDNING: Ledningen måtte flyttes, og det kostet kjøperen av tomten nesten 1,7 millioner kroner.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

En kjøper av en tomt i Bærum vant nylig mot eiendomsmegleren i tingretten. Saken skal ankes.

— Tomten ble markedsført som lett bebyggelig, men det var den ikke, sier kjøpers advokat, Thomas Andersen i Dalan Advokatfirma til oss.

Den 790 kvm store tomten ble solgt for 2,9 millioner kroner for to år siden. Nå får kjøper nøyaktig 1.696.157 kroner av megleren som solgte ham tomten.

Årsaken er en vannledning som lå over tomten. Inntil vannledningen var det byggeforbud på fire meter på hver side.

Det vil si et restriksjonsbelte på ni meter over tomten.

Vann- og avløpsledningen måtte legges om, og prisen var 1.696.157 kroner.

Mener de fant Norges verste nabo:

Les også

Tre spesielle historier om underlige naboforhold

— Megler hadde ikke gjort jobben sin

— Vi vant saken fordi megleren ikke hadde gjort jobben sin. Han hadde ikke gjort de undersøkelsene han skulle, sier Andersen.

Meglers ansvar er omfattende, forklarer han. Likevel velger man ofte å gå til sak mot selgeren.

— Meglere er underlagt et strengt regelverk, og skal gjøre en selvstendig kontroll av en rekke forhold. Gjør de ikke det, kan de måtte ta ansvar, sier Andersen.

- Er det sjelden man går til sak mot megler?

— Ja, det er det. Det er mye mindre vanlig at man går til sak mot megler, enn man går til sak mot selger, sier Andersen.

- Trærne er som en vegg:

Les også

Nabokrangel: Må hugge to trær og betale naboen 158.000 kroner

Vil anke saken

Eiendomsmegleren som solgte tomten er fagansvarlig i Eie Eiendomsmegling. Han vil ikke kommentere saken.

Hedda Ulvness, administrerende direktør i Eie Eiendomsmegling, opplyser om at selskapet vil anke saken. Hverken hun eller advokaten vil kommentere saken.

Hedda Ulvness, administrerende direktør i Eie eiendomsmegling.

Har du tips om lignende saker? Send oss en epost!

Derfor ble megleren dømt i tingretten

Brøt eiendomsmegler opplysningsplikten sin da han ikke informerte mer om vannledningen?

Ja, mente Asker og Bærum tingrett, eiendomsmegleren burde foretatt nærmere undersøkelser.

Avgjørende informasjon om restriksjonsbeltet var ikke vanskelig å finne frem til, megleren burde kontrollert opplysning om at tomten var lett å opparbeide til boligformål.

Megleren håndterte ikke opplysningene rundt vann— og avløpsledningen forsvarlig, og det viser en slik mangel på aktsomhet at det foreligger ansvarsgrunnlag, mente retten.

Kjøperen hadde krav på full erstatning, og vant saken.

Får ikke være der samtidig:

Les også

Sønn dømt til å låne bort hytta til moren

Megler mener kjøper burde kontaktet kommunen

Saksøkte eiendomsmegler mente han ikke hadde brutt opplysningsplikten. Han gjorde kjøper oppmerksom på vannledningen, og mente kjøper burde tatt kontakt med kommunen.

«Saksøker må selv bære risikoen for et tomtekjøp til 2,9 millioner kroner uten å gjøre tilstrekkelige undersøkelser. Han var svært interessert i tomten, og salgsprosessen gikk fort,» mener megleren ifølge dokumentene fra Asker og Bærum tingrett.

Megleren mente kjøper ville kjøpt tomten for 2,9 millioner uansett om han visste at ledningen måtte flyttes eller ikke.

Utgiftene er dessuten «uforståelig» høye, mener han, spesielt prosjekteringskostnadene.

Får nesten 600.000 kroner av forsikringsselskapet:

Les også

- Saken har vært et mareritt

— Megler burde undersøkt

Opplysningene i annonsen var villedende og ikke korrekte, mente kjøper. Tomten var slett ikke lett bebyggelig.

Megler undersøkte ikke bygghindrende servitutter og regler, mente kjøper, hverken heftelser ifølge grunnboken eller om offentligrettslige regler var til hinder for utbygging, ifølge dommen.

«Megler foretok seg ikke noe utover å undersøke om opplysningene på Finn.no samsvarte med opplysningene i verditaksten.»

Han kunne ringt kommunen og fått opplysningene, mente kjøper. Megler burde undersøkt om vannledningen hadde betydning.

Les også:

Flyttebyrå må betale 180.000 kroner for fuktskadde møbler

Se hva de fant i den «strøkne» leiligheten til åtte millioner

Da rottene skulle fjernes, ble det oppdaget flere feil...

Måtte rive huset og bygge nytt – tapte 2,7 millioner kroner

Dette badet måtte rives helt opp

Finn én feil på dette badet

Publisert