• TRE TRENDVEIER: Fra venstre: den koselige, den bærekraftige og den minimalistiske. Man påvirkes mye av den sosiale gruppen man tilhører. FOTO: Shutterstock / NTB scanpix

Tre trender gir status nå – følger du en av dem?

Sjekk hvilken gruppe du hører til i. – Du skal være veldig sterk for ikke å sammenligne eget hjem med andres hjem og bli påvirket.