TRANGT: I hovedstaden bor 20,3 prosent etter definisjonen «trangt». Her fra Kværnerbyen i Oslo.
Bolig

Slik bor vi i Norge i dag

Leilighet eller enebolig? Hage eller trafikkstøy? God plass eller trangt?

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker nordmenn 15 timer og 21 minutter av døgnet i eller ved boligen vår. Men hvordan bor vi egentlig?

Vi har plukket ut tall som beskriver nordmenns bosituasjon.

1. Disse boligtypene bor vi i

2. Så mange eier og så mange leier

Det er hovedsakelig par med store barn (6–17 år) som er selveiere (85,8 prosent), aleneboende er oftest eiere av andels- og aksjeleiligheter (19,1 prosent), mens mor/far med små barn (0–5 år) utgjør den største gruppen som leier bolig.

3. Så mye plass har vi

Det er folk i Hedmark som har mest boltreplass i boligen, viser statistikken: 91,7 prosent av befolkningen her bor romslig. Aust-Agder og Telemark kommer på andre- og tredjeplass med henholdsvis 90,9 og 90,8 prosent.

Minst plass er det i boligene til folk i Oslo: I hovedstaden bor 20,3 prosent trangt. Det samme gjør 11,0 prosent av finnmarkingene, som er gruppen som bor nest trangest.

Det er studenter, arbeidsledige og personer i alderen 16 til 24 år som bor på færrest kvadratmeter.

4. Disse bor vi sammen med

I 2017 fantes det 2.376.971 privathusholdninger i Norge. I snitt bor det 2,19 personer pr. husholdning. Slik ser husholdningene ut:

5. Så mye betaler vi

I snitt bruker vi 79.077 kroner på utgifter til boliglån og husleie i året, ifølge SSB.

20 prosent bor i husholdning med høy boutgiftsbelastning. Det vil si at boutgiftene utgjør mer enn 25 prosent av husholdningens inntekt.

Personer mellom 16 og 24 år er gruppen med høyest boutgiftsbelastning (34 prosent). Kun syv prosent av personer fra 67 år og oppover tilhører den samme gruppen.

Arbeidsledige, studenter og uføre har oftere høy boutgiftsbelastning enn de som er yrkesaktive og alderspensjonister.

Bildevisning

       HAGE: De aller fleste nordmenn har tilgang til hage utenfor boligen sin.
HAGE: De aller fleste nordmenn har tilgang til hage utenfor boligen sin.
Shutterstock / NTB scanpix

6. Hage og forurensning

De fleste i Norge har tilgang til hage utenfor boligen sin, mens 15 prosent mangler et slikt område. På steder med mindre enn 2000 innbyggere er det kun fire prosent som ikke har egen hage, mens 41 prosent i Oslo bor uten hage.

Ti prosent er dessuten plaget av forurensning og støy. Det er, kanskje ikke overraskende, innbyggere i hovedstaden som er mest utsatt (19 prosent).

7. Så lenge bor vi

Unge:

Barnefamilier:

Voksne:

Pensjonister:

Kilde: Prognosesenteret

Bildevisning
Shutterstock / NTB scanpix

8. Slik drømmer vi om å bo

Unge:

Barnefamilier:

Voksne:

Pensjonister:

Kilde: Prognosesenteret

Ønsker du siste nytt om boligmarkedet på e-post? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

widget-list