• 
               TILSYNELATENDE BESKJEDENT: Huset ligger nedsenket i terrenget, med en beskjeden fasade mot veien.
    TILSYNELATENDE BESKJEDENT: Huset ligger nedsenket i terrenget, med en beskjeden fasade mot veien. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Huset ser tilsynelatende vanlig ut. Men det er signert av en verdenskjent svenske.

Ralph Erskine var en av Sveriges store arkitekter. I 1950 tegnet han denne eneboligen i Stavanger.