– Det er svært viktig at folk sjekker om jordfeilbryteren virker. En defekt jordfeilbryter kan i ytterste konsekvens medføre brann med fare for liv og helse, sier Magne Håland, fagsjef Elsikkerhet i Agder Energi Nett til Abito.no, Fædrelandsvennens boligsatsing.

På døren inne i sikringsskapet skal det være produktinformasjon fra leverandøren. Ofte er det informasjon om at jordfeilbryteren skal sjekkes en gang i året eller oftere.

I eldre elektriske anlegg er jordfeilbryteren gjerne en egen enhet, mens i nyere anlegg er jordfeilbryteren tilknyttet hver enkelt kurs, og er inne i de ulike sikringene.

– Dersom jordfeilbryteren er én enhet, holder det at du sjekker den ved å trykke på testknappen. I nyere anlegg må du sjekke jordfeilbryteren på hver enkelt kurs ved hjelp av testknappen. Hvis ikke det gjøres, kan selve testknappen «gro fast», og dermed vil den ikke gjøre jobben når det trengs.

PASS PÅ: En defekt jordfeilbryter kan i ytterste konsekvens medføre brann med fare for liv og helse.
NTB scanpix

Kan få strøm i seg

Jordfeilbryterens oppgave er å hindre lekkasjestrøm, og dermed hindre at du får strøm i deg.

Dersom det blir feil på elektriske produkter, for eksempel varmekabler, oppvaskmaskin eller brødrister, vil jordfeilbryteren sørge for at strømmen kobles ut på den aktuelle kursen.

– Dersom du er bindeleddet mellom et elektrisk produkt med feil, som for eksempel en ødelagt hårføner, og en vannkran, kunne du fått strøm i deg om ikke jordfeilbryteren sørget for å kutte strømmen på den aktuelle kursen, forklare Håland.

Kontakt elektriker

Petter Halvorsen i Elpunkt i Kristiansand sier at det er viktig at folk tar kontakt med elektriker om de oppdager at jordfeilbryteren ikke virker.

– I noen tilfeller kan årsaken vært at den har hengt seg opp fordi den ikke er blitt testet jevnlig, men i andre tilfeller må den byttes ut, forklarer han.

Han utelukker ikke at det finnes mange defekte jordfeilbrytere i sørlandske hjem.

– Det er vanskelig å si med sikkerhet, men det er dessverre ikke alle som sjekker den så jevnlig som de bør, mener han.

Hindrer brann

I flere tilfeller har branner i tidlig fase slukket av seg selv, fordi jordfeilbryteren har sørget for at strømmen er blitt kuttet til den aktuelle kursen.

– Branner med elektrisk årsak er som regel forårsaket av feil bruk. I noen tilfeller er også det håndverksmessige arbeidet ikke utført faglig korrekt. Men uansett hva som er årsaken, er det helt avgjørende at jordfeilbryteren virker, sier Magne Håland i Agder Energi Nett.

Artikkelen er skrevet av Abito.no, Fædrelandsvennens boligsatsing.