Store kjøretøy, som lastebiler og trekkvogner, har langt større blindsone enn en personbil. Står du rett foran, kan du risikere at sjåføren ikke ser deg.

Nå ønsker Norges Lastebileier-Forbund (NLF) oppmerksomhet rundt dette. Kampanjen er særlig rettet mot barn, og NLF vil at barna skal «stoppe, se og vinke til lastebilsjåføren», slik at barna kan være helt sikre på at sjåføren vet at de er der – og så skal lastebilsjåføren vinke tilbake for å vise at han har sett dem.

POSITIV: Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk mener dette handler om opplæring. Foto: Trygg Trafikk
Trygg Trafikk

Ann-Kathrin Årøen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, synes ikke dette er et for stort ansvar å legge på barn.

– Dette handler om opplæring, om hvordan barna skal ferdes i trafikken for å være trygge. Barn har ofte en fascinasjon for store kjøretøy, og vi må få dem til å skjønne at de er farlige. Men det er uansett foreldre og voksne som har hovedansvar for barn, sier hun, og legger til at dette er NLFs kampanje, som Trygg Trafikk ikke har vært involvert i.

Holdningssak

Kampanjen er en del av et opplegg som er kalt «Venner på veien», et nasjonalt trafikksikkerhetsprosjekt drevet av NLF.

Her har lastebileiere besøkt skoler over hele landet der de gjennomfører både praktiske og teoretiske øvelser for å øke trafikkunnskapen blant barn på første til tredje klassetrinn.

I 2016 har 1351 elever på 30 skoler fått besøk av en lastebil i skolegården, og da blant annet blitt vist hvor store blindsonene til slike kjøretøy er.

– Vi har diskutert, både i Norge og internasjonalt, mye rundt om dette er et for stort ansvar å legge på barna, sier Kjell Olafsrud, prosjektleder for «Venner på veien».

Han tror ikke konsekvensen av kampanjen blir at barna vinker og løper ut i veien.

– Men for all del, faren er der, og vi vil ikke på noen måte legge ansvaret over på barna, det er uansett hos sjåføren. Det vi håper å få til, er at barna stopper opp, slik at de ikke plutselig kommer ut i veien. Dette er en evigvarende holdningssak, rettet både mot barn og lastebilsjåfører. Vi mener at det uansett vil gi barn en bedre ballast til å ta riktige valg i trafikken, og har derfor valgt denne løsningen som skal være enkel å forstå.

SER RØDT: En lastebilsjåfør ser ikke hva som er i det røde feltet.
Tamburin Film