Et par dager inn i det nye året startet produksjonen av batterier i det som er kjent som Teslas «Gigafactory», ifølge en pressemelding fra Tesla.

Anlegget er bygget opp av den amerikanske elbilprodusenten i samarbeid med Panasonic, utenfor Sparks i Nevada. Byggingen startet i juni 2014.

Her skal det produseres celler til batterier i et volum som aldri tidligere. «2170-cellene» skal ifølge Tesla «ha høyest mulig ytelse til lavest mulig kostnad til bruk i biler og andre energiprodukter».

De har anslått en kostnadsreduksjon på 30 prosent sammenlignet med i dag.

Til å begynne med skal cellene brukes i Teslas lagringsprodukter, og fra andre kvartal i batteriene til deres neste bil, Model 3.

– «Gigafactory» skal produsere 35 gigawattimer pr. år av litium-ion-batterier, nesten like mye som resten av verdens samlede batteriproduksjon, sier selskapet.

DIGER: Når anlegget er helt ferdig i 2018, regner Tesla med at det er verdens største bygning.
Produsenten

Navnet «Gigafactory» skal stamme fra fabrikkens planlagte årlige produksjonskapasitet på 35 gigawatt-timer (GWh).

«Giga» er en måleenhet som tilsvarer en milliard. En GWh er tilsvarende produksjon, eller forbruk, av én milliard watt i en time, dette er en million ganger mer enn en kilowattime.

MODEL 3: Produksjonen av celler til Teslas neste bil, Model 3, starter i andre kvartal. Bilen er ventet på markedet helt i slutten av 2017.
Produsenten

Verdens største bygning

Anlegget er i dag på vel 175.000 kvadratmeter med et gulvareal på 455.000 kvadratmeter. Planen er at det etter hvert skal bli mer enn tre ganger så stort.

– Vi regner med at bygningen blir verdens største, skriver Tesla i pressemeldingen.

Automatisering, volum og at alt gjøres på ett sted, skal gjøre prosessen langt billigere enn i dag.

– Ved å få ned kostnadene knyttet til batterier kan vi gjøre våre produkter tilgjengelige for flere og flere mennesker, noe som vil gjøre oss i stand til å ha størst mulig påvirkning slik at verden går over til bærekraftig energi. Anlegget skal også skape mange nye arbeidsplasser. Det anslås 6500 på fabrikken, og indirekte mellom 20.000 og 30.000 i områdene rundt, når fabrikken er i full produksjon i 2018.