En beregning E24 har gjort viser at gjennomsnittsnordmannen ligger an til å bruke 2,98 prosent av lønnen på å fylle 1.000 liter bensin i 2017.

Dette er litt høyere enn de siste årene, men langt lavere enn på hele 90-tallet, da samme mengde bensin i snitt kostet 3,64 prosent av gjennomsnittsinntekten.

Også gjennom 2000-tallet lå snittet høyere enn dagens nivå.

Hvis man ser bort ifra 2. verdenskrig, var bensinprisene relativt sett høyest i 1950. Da kostet 1000 liter bensin 12,46 prosent av gjennomsnittslønnen.

  • Det blir også dyrere på veiene:

Nest høyest

På en oversikt Bloomberg har laget sammenlignes bensinprisen i forskjellige land i verden. Prismessig ligger Norge nest høyest blant de 61 landene i undersøkelsen, men sammenlignet med gjennomsnittsinntekten er bensinen i Norge 11. billigst i verden.

Både Danmark, Sverige og Finland må bruke en større andel av lønnen for å kjøpe en liter bensin. (©NTB)