– Det er noe i veien med holdningene til enkelte nordmenn for å si det sånn, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen.

Han utdyper:

– De tenker at «boten fra utlandet blåser vi i å betale», men der tar de feil. Boten forfølger deg i utlandet og på vei hjem igjen, sier Engebretsen.

Og skulle du først være uheldig eller sløv med trafikkreglene i utlandet, har det mye å si hvor du er uheldig.

BOTEN FORFØLGER DEG HJEM: Sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen.
NAF

Bunner i kjøpekraft

I Russland får du en bot på 65 norske kroner, mens i Italia kan du risikere å måtte ut med 6000 kroner dersom du blir tatt kjørende med mobiltelefon i hånden.

– Bøtene regnes ut fra kjøpekraften i det landet du er i, forklarer Engebretsen.

Se oversikten over straffereaksjoner nederst i saken.

– Betal boten på stedet

I enkelte land kan du betale boten på stedet, med mindre den overstiger et betydelig beløp. Hvis ikke får du en regning du må betale når du kommer hjem igjen.

– For å unngå unødvendige problemer er den klare oppfordringen å betale boten og bli ferdig med det, sier Engebretsen.

Sjef for Utrykningspolitiet i Norge, Runar Karlsen, påpeker at Norge har et strengt straffenivå.

– Mange er bekymret for å blitt tatt av politiet fordi vi har strenge reaksjoner her til lands, og det preger adferden. Jeg kan godt tenke meg at det fører til at man senker skuldrene litt når man er i utlandet. Det er noen som kunne trenge litt mer av den frykten for å bli tatt.

Bruk av mobiltelefon mens du kjører i europeiske land

Land Bøter ved bruk av mobilteleon
Østerrike Fra 50 euro
Belgia Fra 100 euro
Bulgaria 25 euro
Krotia 70 euro
Kypros 85 euro + 2-4 prikker
Tjekkia 35-90 euro + 2 prikker
Danmark 67 euro
Estland Opp til 200 euro
Finland Fra 50 euro
Frankrike 135 euro + 3 prikker
Tyskland 60 euro + 1 prikker
Hellas 100 euro + 3 prikker
Italia 160 til 641 euro + 3 prikker
Irland 60-90 euro + 2 prikker
Island 31 euro
Nederland 230 euro
Norge 150 euro (1650 NOK)
Polen 54 euro
Portugal 120 euro
Russland 7 euro
Spania 200 euro + 3 prikker
Sveits 66 euro
England 200 pund + 6 prikker
Tyrkia 25 euro. Kan bli større avhengig av uaktsomheten.

Kilde: Opplysningene er et samarbeid med NAF og deres søsterorganisasjoner i alle land i Europa. Tallene er dobbeltsjekket med Utrykningspolitiet.