• 
               I BERGEN: På Haakonsvern ligger fregatten KNM «Helge Ingstad» på en slags lit de parade. Tidligere skipssjef Christian Irgens (fra venstre), Thea Marie Torp og faren «LM» Torp kikker på fregatten som Thea forliste med. Irgens og Torp sr. har selv en sterk historie.
    I BERGEN: På Haakonsvern ligger fregatten KNM «Helge Ingstad» på en slags lit de parade. Tidligere skipssjef Christian Irgens (fra venstre), Thea Marie Torp og faren «LM» Torp kikker på fregatten som Thea forliste med. Irgens og Torp sr. har selv en sterk historie. FOTO: Paal Audestad

Thea (25) og faren Lars Magnus (58) overlevde fregattforlis – med 25 års mellomrom

Han lurte døden da han forliste med fregatten KNM «Oslo». Grytidlig en morgen 25 år senere fikk han en telefon fra datteren. Som seilte med KNM «Helge Ingstad».