• FOTO: Truls Wæraas

Hvorfor går folk over Grønland – sånn egentlig?

Siden Fridtjof Nansens kryssing av den store innlandsisen i 1888 har stadig flere nordmenn fulgt i hans skispor. Av svært ulike årsaker.