• 
               Den klassiske økologi-kunden er kvinne og bor i byen. Har hun også små barn, er sjansen stor for at hun vurderer økologisk mat som bedre enn annen mat, ifølge SIFO.
    Den klassiske økologi-kunden er kvinne og bor i byen. Har hun også små barn, er sjansen stor for at hun vurderer økologisk mat som bedre enn annen mat, ifølge SIFO.

Grønt på hjernen

Hvor smart er det egentlig å velge økologisk mat?