• FOTO: Illustrasjon: Åshild Irgens

Frode Thuen: Det vi ikke snakker om

Hva gjør det med oss at vi holder så mye skjult?